GREAT LEADERS DON’T TELL YOU WHAT TO DO....
THEY SHOW YOU HOW ITS DONE!

Lider-Przywódca, czy Tyran-Monarcha ? Jak jesteś postrzegany i kim chcesz być?

Czasy w których Pracownik otrzymał krótką, zwięzłą i jasną informację, dzięki której realizował to co do niego należy, choć piękne dawno minęły…

Jak być Przywódcą w dzisiejszej organizacji? Dlaczego ludzie nie robią tego co do nich należy? Ile razy muszę powtarzać, by osiągnąć zamierzony efekt? Dlaczego moi ludzie nie są zaangażowani? Co zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele w określonym czasie?

Jeśli zadałeś sobie w ostatnim czasie choć jedno z tych pytań, to na pewno znajdziesz odpowiedź, wystarczy tylko wziąć udział w szkoleniu!

Program szkolenia

1.      Psychologia przywództwa – niech zespół podąża za Tobą
§  Kim jest przywódca w nowoczesnej organizacji?
§  Expose szefa – jak przekazać Pracownikom swoje oczekiwania?

2.      Efektywne narzędzia zarządzania
§  Komunikacja Przełożony- Podwładny
§  Wyznaczanie celów, które inspirują Pracowników – co zrobić, by inni chcieli je osiągnąć?
§  Schematy udzielania informacji zwrotnej: wzmacniającej i korygującej
§  Konstruktywna krytyka metodą FUKO – dokonaj zmiany w swoim Pracowniku

3.      Zarządzanie międzypokoleniowe
§  Kim są osoby z pokolenia BB, X, Y?
§  Słabe i silne strony Pracowników z różnych pokoleń – wyciśnij z nich 200%!
§  Sposoby komunikacji z poszczególnymi typami Pracowników
§  Motywacja zróżnicowanych zespołów
§  Korzyści z różnorodności wiekowej zespołu – wykorzystaj potencjał swojego zespołu!

4.      Style zarządzania zespołem
§  Pozwól swoim Pracownikom rozwijać kompetencje i osiągać cele
§  Bądź Szefem, zyskaj szacunek i dbaj o swój Zespół

5.      Budowa efektywnego zespołu pracowniczego
§  Efektywnie- czyli jak?
§  Czego potrzebuje Twój zespół, by działał jak “sprawnie naoliwiona maszyna”?

6.      Etapy rozwoju zespołu pracowniczego i  rola zarządzającego w poszczególnych etapach
§  Forming, Storming, Norming, Performing, Adjouring
§  Twój sukces w rękach Twojego zespołu

7.      Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cele szkolenia

 • Zostań Inspirującym Przywódcą
 • Doskonalenie kompetencji przywódczych i menedżerskich
 • Poznanie praktycznych narzędzi zwiększających efektywność zespołów
 • Świadome zarządzanie zespołem pokoleniowym
 • Poznanie know-how stosowanego w największych firmach w Polsce i na świecie

Korzyści

 • Dowiesz się jak zarządzać zróżnicowanym zespołem
 • Poznasz różnice między pokoleniami i będziesz łatwiej osiągał cele ze swoim zespołem
 • Nauczysz się budować lojalność i szacunek wśród swoich Pracowników
 • Rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie
 • Poznasz swój styl zarządzania
 • Otrzymasz praktyczne narzędzia do rozwoju swojego zespołu

Uczestnicy

 • m.in.: kierownicy, managerowie, liderzy, właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy