Szkolenia dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Nabory są ustalone z góry na rok i odbywają się co 3-4 miesiące.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 20 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy. Po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Poziom dofinansowania na szkolenia ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa – 70%
małe przedsiębiorstwa – 60%
średnie przedsiębiorstwa – 50%
Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% (jednakże nie więcej niż 80%)

  1. pracownicy w wieku 50 lat i więcej;
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach;
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
  4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie.

W ramach kujawsko-pomorskich dofinansowań na szkolenia zrealizowaliśmy projekty dla ok. 8 firm z takich branż jak handlowo-usługowa i produkcja. Łącznie były to blisko 23 dni szkoleniowe, a firmom pomogliśmy otrzymać refundację łącznie w wysokości ok. 62 560 zł.

Przykładowy projekt

Dla zespołu handlowców mikroprzedsiębiorstwa z branży handlowo-usługowej realizowaliśmy kompleksowy 5-dniowy projekt ze sprzedaży relacyjno-edukacyjnej o łącznej wartości 17 419,38 zł. Projekt został maksymalnie dofinansowany, ponieważ firma wnioskowała o maksymalne wykorzystanie limitu, czyli 10 000 zł. Wkład własny firmy to 7 419,38 zł. Projekt realizowany łącznie dla 6 osób wyniósł firmę inwestycję na poziomie 1 236,56 zł na osobę za 5 dni szkolenia!