Szkolenia dofinansowanie w województwie lubelskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Jak to wygląda – poziomy dofinansowań
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na pracownika: 5 000,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  1. dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
  2. dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
  3. dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania szkoleń do 75%, gdy przedsiębiorstwo należy do segmentu tzw. wysokiego wzrostu.

Refundacja jest na zasadzie promesy – najpierw firma podpisuje umowę z operatorem (co daje pewność przyznania refundacji), potem Pracownicy biorą udział w szkoleniu, firma opłaca fakturę, a następnie otrzymuje refundację od Operatora.

Przykładowa realizacja szkoleń z dofinansowań
Przykładowo, jeśli firma zatrudnia ponad 100 osób, zalicza się do średniego przedsiębiorstwa. Maksymalne dofinansowanie to 15 000 zł i możliwość refundacji 60% kosztów usługi. Firma może więc zrealizować projekty na kwotę 25 000 zł (dla min. 5 pracowników, ze względu na limit na pracownika). Wkład własny wyniesie wtedy 10 000 zł.

Inwestując 10 000 zł średnie przedsiębiorstwo może zrealizować projekty rozwojowe o wartości 25 000 zł. To około 6-7 dni szkoleniowych.

Składanie wniosków
Rekrutacja jest ciągła – oznacza to, że w każdym momencie mogą Państwo ustalić z nami programy szkoleń, skompletować dokumentację, złożyć wnioski i szkolenia mogą być realizowane (wystarczy założyć rozpoczęcie szkoleń ok. 15 dni od momentu złożenia wniosku).

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie.

Uwaga:
Nabór wniosków jest obecnie zawieszony.

Obowiązuje również ograniczenie składania wniosków – mogą je składać firmy chcących przeszkolić pracowników w wieku 50+ oraz firmy wysokiego wzrostu (przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.)

Ograniczenie obowiązuje do odwołania.