Szkolenia dofinansowanie w województwie śląskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP

.

Nabory odbywają się co miesiąc wg harmonogramu ustalonego na pół roku.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Skontaktuj się i pozyskaj dofinansowanie

Na co możesz pozyskać dofinansowania w województwie śląskim?

Środki w województwie możesz przeznaczyć na szkolenia swoich pracowników w najróżniejszych kierunkach m.in:

Więcej informacji o szkoleniach w województwie śląskim

Sposób dystrybucji dofinansowania szkoleń: system kont przedpłaconych. Pracodawca ma dedykowane konto, na które po otrzymaniu dofinansowania w pierwszej kolejności wpłaca na konto swój wkład własny. Pozostałą kwotę dopłaca operator, obsługujący dofinansowania.

Jak można zwiększyć dofinansowanie na szkolenie do 80%? Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 7. mali i średni przedsiębiorcy (bez mikroprzedsiębiorców), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze
 8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 10. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 11. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)
Zostaw numer, nasz Doradca oddzwoni z bezpłatną konsultacją do Ciebie

Preferencje w dostępie do środków na szkolenia dofinansowane w województwie śląskim

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER (analizę taką wykonuje się w instytucji współpracującej z operatorem, który poprzez spotkanie z pracodawcą przeprowadza z nim indywidualny wywiad i przygotowuje odpowiedni dokument)
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie.

W ramach śląskich dofinansowań zrealizowaliśmy dotychczas projekty dla ok. 6 firm z takich branż jak produkcja czy handlowo-usługowa. Łącznie było to ok. 18 dni szkoleniowych, a firmom pomogliśmy otrzymać refundację w wysokości ok. 48 960 zł.

 

Przykładowy projekt szkoleniowy jaki zrealizowaliśmy dla klienta z województwa śląskiego

Jeśli są Państwo małym przedsiębiorstwem i zdecydują się Państwo na projekt o wartości ok. 15 000 zł dla minimum 2 osób (7500 zł na osobę), to dofinansowanie wyniesie 70% wartości projektu, czyli 10 500 zł. Wkład własny (30%) wyniesie wtedy jedynie 4 500 zł. W przypadku udziału dwóch osób, maksymalnie wykorzystają one swój limit. W przypadku większej liczby osób, cena na osobę się zmniejszy i pozostanie jeszcze kwota, o którą firma będzie mogła wnioskować na szkolenia dla tych pracowników.

Zostaw numer i sprawdź środków ile przysługuje Twojej firmie!