Szkolenia dofinansowanie w województwie wielkopolskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania szkoleń: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie. Subregiony w województwie wielkopolskim:

 • koniński
 • leszczyński
 • kaliski
 • poznański
 • pilski

W województwie wielkopolskim na szkolenia dofinansowane pomogliśmy firmom pozyskać ponad 150 000 zł na działania rozwojowe. Sami, mając siedzibę w Poznaniu, wykorzystaliśmy już kilkanaście tysięcy na rozwój firmy i szkolenia dla Pracowników.

Przykładowy projekt
W subregionie poznańskim można obecnie uzyskać dofinansowanie na szkolenia maksymalnie 50 000 zł na firmę lub 3000 zł na Pracownika. Zakładając maksymalne wykorzystanie środków na szkolenia dla firmy X zatrudniającej 8 osób, możemy przygotować np. projekt na 30 000 zł, czyli około 8 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (szkolenia z komunikacji, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zarządzania, szkolenia dla kadry zarządzającej itd.), wówczas refundacja, 80% dla mikroprzedsiębiorstw, wynosić będzie 24 000 zł, a wkład własny to inwestycja jedynie 6 000 zł.