Szkolenia dofinansowanie w województwie łódzkim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Nabory odbywają się co 2 miesiące.
Limit na 1 pracownika: 7 200 zł
Limity na firmę:

  • Mikroprzedsiębiorstwa: 72 000 zł
  • Małe firmy: od 72 000 zł do 240 000 zł – w zależności od naborów
  • Średnie przedsiębiorstwa: od 360 000 zł do 600 000 zł – w zależności od naborów

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (1 bon = 60 zł)
W przypadku usługi szkoleniowej można wykorzystać na 1 godzinę 1 bon (60 zł)
W przypadku usługi doradczej można wykorzystać na 1 godzinę 2 bony (120 zł)
Dofinansowywana jest godzina usługi w formie bonu i jest to od 70% (dla średnich przedsiębiorstw) do 80%. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności składa wniosek o ilość bonów, uzyskuje dofinansowanie i ma pewność, że otrzymał refundację szkoleń. Następnie opłaca kwotę wkładu własnego (20-30%) na końcu bierze udział w szkoleniach. Jeśli godzina szkolenia przewyższa wartość bonów, różnicę pokrywa dodatkowo przedsiębiorstwo po odbyciu usługi.

W ramach łódzkich dofinansowań zrealizowaliśmy projekty dla ok. 10 firm z takich branż jak produkcja, HORECA, handlowo-usługowa. Łącznie było to blisko 30 dni szkoleniowe, a firmom pomogliśmy otrzymać refundację łącznie w wysokości ok. 81 600 zł.

Były to m.in. takie tematy jak: Zarządzanie projektami, Lean Management, Social Media dla HORECA, Profesjonalna obsługa Klienta dla HORECA, Profesjonalna obsługa Klienta w Call Center, Psychologia Zarządzania Zespołem – pokolenia BB,X,Y,

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie.

Przykładowy projekt
Dla 7 osób z firmy produkcyjno-projektowej realizowaliśmy kompleksowy 4-dniowy projekt Lean Management o wartości 19 600 zł. Dofinansowanie wyniosło 80% wartości projektu, czyli 15 680 zł. Wkład własny to jedynie 3 920 zł (co na osobę dało tylko 560 zł!)