Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji; gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:

 • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia,
 • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.

Szczegółowe zasady naborów oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie. Subregiony w województwie dolnośląskim:

 • legnicko-głogowski
 • wrocławski
 • jeleniogórski
 • wałbrzyski

W województwie dolnośląskim pomogliśmy firmom pozyskać niemal 100 000 zł na działania rozwojowe.

Przykładowy projekt
Firma zatrudniająca 40 pracowników może wykorzystać 25 000 zł dofinansowania na wybrane działania rozwojowe. Firma zalicza się do małych przedsiębiorstw, co oznacza, że dofinansować może 70% wartości usługi. Przykładowo, chcąc wykorzystać maksymalnie możliwości dofinansowania, możemy przygotować projekt na około 35 700 zł, czyli około 9 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (komunikacja, sprzedaż, obsługa Klienta, zarządzanie itd.), wówczas refundacja, 70% dla małych przedsiębiorstw, wynosić będzie 24 990 zł, a wkład własny to inwestycja jedynie 10 710 zł.