Doradztwo i konsulting dla firm

Doradztwo i konsulting to coś więcej niż udzielanie porad, to konkretna wiedza i kompetencje, którymi służą nasi Eksperci.

To także świeże spojrzenie z zewnątrz na Twoją sprawę przez pryzmat wielu lat doświadczeń w różnych Projektach i branżach.

Daj sobie szansę na wdrożenie najskuteczniejszych praktyk biznesowych i „know- how” w odniesieniu do strategii, struktury i funkcjonowania swojej Organizacji.

U dołu strony znajdziesz CASE dotyczący jednego z naszych Klientów.

Systemy motywacyjne

Sukces Firmy to zmotywowani i zaangażowani ludzie, którzy ją tworzą.

Sukces Firmy to zmotywowani i zaangażowani ludzie, którzy ją tworzą. Biorąc pod uwagę indywidualne warunki Twojej organizacji zaprojektujemy „szyty na miarę” system motywacyjny. Tak skonstruowane narzędzie pozwoli Ci nie tylko skutecznie inspirować do osiągania wysokich wyników, ale też zapobiegać rotacji i przyciągać kolejnych wartościowych Pracowników.

Pokrewne produkty

 • Motywowanie i wyznaczanie celów
 • Budowa strategii organizacji
 • Mapowanie i optymalizacja procesów
 • Systemy ocen pracowniczych

Systemy ocen pracowniczych

Brakuje Ci narzędzia pozwalającego obiektywnie ocenić wyniki pracy Twoich pracowników?

Brakuje Ci narzędzia pozwalającego obiektywnie ocenić wyniki pracy Twoich pracowników? Chciałbyś żeby system był dopasowany do specyfiki Twojej organizacji i motywujący? Przygotujemy i wdrożymy w Twojej firmie system okresowych ocen pracowniczych oszczędzając przy tym czas i zasoby Twojej firmy.

Pokrewne produkty

 • Motywowanie i wyznaczanie celów
 • Systemy motywacyjne
 • Mapowanie i optymalizacja procesów
 • Badania stylów działania i myślenia FRIS®

Budowa strategii organizacji

Potrzebujesz wsparcia w zakresie wytyczenia wizji i misji organizacji? Zastanawiasz się jak nakreślić główne kierunki i strategię działania?

Potrzebujesz wsparcia w zakresie wytyczenia wizji i misji organizacji? Zastanawiasz się jak nakreślić główne kierunki i strategię działania? Dokonamy dla Ciebie analizy i oceny elementów otoczenia oraz potencjału Twojej organizacji. Wieloletnie doświadczenia nauczyły nas zadawać konkretne pytania, dzięki którym otrzymasz odpowiedzi których szukasz

Pokrewne produkty

 • Optymalizacja procesów i procedur
 • Rekrutacja
 • Budowa i wdrażanie standardów obsługi Klienta
 • Budowa strategii sprzedaży

Optymalizacja procesów i procedur

Nasi eksperci przeanalizują dotychczasowe procesy i procedury, aby zdiagnozować ich mocne i słabe strony.

Nasi eksperci przeanalizują dotychczasowe procesy i procedury, aby zdiagnozować ich mocne i słabe strony. Zarekomendują najlepsze rozwiązania, które pozwolą m.in. skrócić czas ich trwania, obniżyć koszty czy zautomatyzować. Dzięki procesowemu podejściu otrzymasz pełen obraz funkcjonowania organizacji i skutecznie poprawisz jej efektywność.

Pokrewne produkty

 • Audyt procesów obsługowych
 • Budowa strategii sprzedaży
 • Systemy motywacyjne
 • Systemy ocen pracowniczych

Sesje coachingowo-doradcze

Szukasz indywidualnej formy wsparcia?

Szukasz indywidualnej formy wsparcia? Potrzebujesz kogoś kto wesprze Cię w rozwoju osobistym i dzięki temu znajdziesz rozwiązania na nurtujące Cię kwestie? A może wolisz skupić się na fachowym doradztwie dotyczącym konkretnej sytuacji? Wybór należy do Ciebie. Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie „twarzą w twarz”.

Pokrewne produkty

 • Trening Przywództwa
 • Budowa strategii sprzedaży
 • On the Job Training
 • Treningi sprzedażowe

Mapowanie i optymalizacja procesów

Możesz wejść na wyższy poziom zarządzania swoją Organizacją, potrzebujesz tylko mapy.

Możesz wejść na wyższy poziom zarządzania swoją Organizacją, potrzebujesz tylko mapy. Wykonane przez nas mapy procesów Twojej organizacji dostarczą Ci przejrzystych informacji o procesach zachodzących w Twojej firmie lub wybranym dziale i powiązaniach między nimi. Na ich podstawie z łatwością możesz je optymalizować zwiększając przy tym swoje zyski.

Pokrewne produkty

 • Systemy motywacyjne
 • Budowa I wdrażanie standardów obsługi Klienta
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Budowa strategii sprzedaży

Rekrutacja

Zależy Ci na dyskretnej ale skutecznej rekrutacji talentów do Twojej organizacji?

Zależy Ci na dyskretnej ale skutecznej rekrutacji talentów do Twojej organizacji? Brakuje Ci czasu lub zasobów by przeprowadzić ją samodzielnie? Zleć ją nam, a my zajmiemy się resztą.

Pokrewne produkty

 • Development i Assessment Center
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Sesje coachingowo-doradcze
 • Systemy motywacyjne

Development i Assessment Center

Chcesz trafnie ocenić kompetencje potencjalnych kandydatów lub już zatrudnionych pracowników na dane stanowisko?

Chcesz trafnie ocenić kompetencje potencjalnych kandydatów lub już zatrudnionych pracowników na dane stanowisko? Zastosowanie tych metod pozwoli Ci podjąć dobrą decyzję w kwestii zatrudnienia lub zarządzania ścieżkami karier. Grupa profesjonalnych Asesorów dokona wnikliwej analizy potencjału, predyspozycji, wiedzy i umiejętności badanej grupy. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Pokrewne produkty

 • Rekrutacja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Sesje coachingowo-doradcze
 • Systemy motywacyjne

CASE

CASE 1 - zobacz

1. Geneza
Wraz z rozwojem firmy, rozbudowie ulegają także procesy, które w niej zachodzą. Nie tylko jest ich coraz więcej – z czasem stają się coraz bardziej złożone, a do ich realizacji niezbędne są odpowiednie narzędzia i zaangażowanie kilku osób, także z różnych działów. Niesie to za sobą kilka zagrożeń, takich jak wydłużony czas realizacji zadań czy zwiększone ryzyko błędu. Niezbędna staje się wtedy standaryzacja procesów i procedur firmowych, które krok po kroku określają realizację wybranych działań. Właśnie z takim pomysłem zwrócił się Klient – usprawnieniem procesów obsługi Klienta tak, aby skrócić czas realizacji zadań/ zamówień. Jednak żeby coś udoskonalić, trzeba to najpierw zobaczyć. Tak powstał doradczy projekt rozwojowy, mający na celu systematyzację i optymalizację procesów obsługi Klienta w Organizacji.

2. Przebieg
Czas trwania: ok. 6 miesięcy
Realizacja poprzedzona została szczegółowym badaniem potrzeb Organizacji. W związku ze specyfiką projektu, również w trakcie trwania projektu odbywały się konsultacje firmy z Ekspertami.

Etap 1. Spotkania z poszczególnymi komórkami Organizacji w celu analizy procesów z ich perspektywy
Cel: Zebranie informacji o procesach obowiązujących w Organizacji
Produkt finalny: Dokument zawierający opis poszczególnych działań wykonywanych przez każdą komórkę organizacji w ramach standardów obsługi klientów.

Etap 2. Obserwacja – monitoring pracy poszczególnych komórek
Cel: Szczegółowa analiza służąca zweryfikowaniu i uszczegółowieniu przebiegu realizowanych procesów

Etap 3. Mapa procesów
Cel: Mapowanie procesów i stworzenie dokumentacji procesowej
Produkt finalny: Mapa procesów – dokumentacja procesowa zawierająca informacje o aktualnych procesach dotyczących obsługi klienta (w formie graficznej i opisowej)

Etap 4. Zmiana procesów, optymalizacja
Cel: Zaplanowanie zmian w istniejących procesach, tak by skrócić czas ich trwania i obniżyć koszty realizacji zamówienia

Eksperci przedstawili obszary w procesach, które wymagają poprawy oraz rekomendacje działań i zmian. Poprzez doradztwo i propozycje optymalizacji poszczególnych procesów, eksperci wsparli Kadrę Zarządzającą w zmianie i udoskonaleniu istniejących procesów, tak by pomóc osiągnąć cele biznesowe Organizacji.

3. Trudności/zmienne (zbadane przez trenera)

 • Brak opisanych procesów realizowanych w firmie
 • Obawy związane z obserwacją pracy, lęk przed oceną
 • Nawyki utrwalane przez wiele lat pracy
 • Lęk przed zmianą
 • Duża zawiłość procesów obsługowych
4. Zastosowane mierniki

 • Przygotowanie dokumentacji opisującej standardy i procesy w firmie, w tym mapy procesów
 • Aktualizacja, systematyzacja zidentyfikowanych procesów
 • Stworzenie i opisanie dopasowanych do nowych procesów – profesjonalnych standardów obsługi Klienta
 • Wskaźnik behawioralny – realizacja działań zgodnie z wypracowanymi standardami
5. Rezultat

 • Uzyskanie szczegółowej charakterystyki aktualnych procesów powiązanych ze standardami obsługi klientów
 • Zidentyfikowanie obszarów w celu doskonalenia procesów w organizacji oraz poszczególnych działach w firmie
 • Udoskonalenie procesów w celu usprawniania standardów obsługi klientów
 • Podniesienie jakości obsługi klienta i skrócenie czasu obsługi w poszczególnych działach mających pośredni i bezpośredni kontakt z Klientem
 • Wdrożenie i wypracowanie optymalnych standardów w zakresie kompleksowej obsługi klienta
 • Skategoryzowanie i opisanie procesów związanych ze standardami obsługi klientów

Czy działania doradcze i konsulting mogą przynosić efekty?

Bardzo często firmy cały czas szukają nowych rozwiązań na zwiększanie efektywności, poprzez zatrudnianie nowych przedstawicieli handlowych, tworzenie nowych jednostek itp. Okazuje się, że zwiększają się koszty w firmie, a niestety zyski nie idą z tym w parze. Pracownicy i kadra zarządzająca nie zauważa, że małe zmiany i zoptymalizowanie procesów w firmie, bez zwiększania zatrudnienia może przynieść dużo lepsze efekty biznesowe.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować podobny projekt u Ciebie?

Indywidualne doradztwo dla firm i pracowników

Właściciel, kadra zarządzająca, menadżer, sprzedawca – każda z tych osób może skorzystać z indywidualnego doradztwa biznesowego. Czasem takie indywidualne sesje są częścią większego procesu rozwojowego, a czasem indywidualną usługą, stworzoną na bazie potrzeb jej uczestnika i tego, co chce osiągnąć. Taka indywidualna praca może przybrać różną formę, często łącząc ze sobą modele pracy – wsparcie doradcze, coachingowe, szkoleniowe. Podczas sesji przepracowujemy z Uczestnikiem tematy, które z jego punktu widzenia mogą mu pomóc w osiąganiu własnej efektywności. Sesje indywidualne nie są oceną kompetencji, służą rozwojowi osobistemu. Przy połączeniu z doradztwem pomagają w wypracowaniu rozwiązań i przepracowaniu konkretnych sytuacji z jakimi Uczestnik spotyka się na co dzień. Ważnym aspektem jest to, że osoba prowadząca konsultacje ma możliwość „spojrzeć z dystansu” na całą sytuację.

Jakie korzyści zyskuje Uczestnik z takich konsultacji?

 • rozwój efektywności osobistej zgodnie z wybranym obszarem pracy
 • wzmocnienie i rozwój wiedzy oraz kompetencji zgodnie z wybranym obszarem pracy (sprzedaży, zarządzania, organizacji, komunikacji, etc)
 • możliwość omówienia bieżących sytuacji/wyzwań i zaplanowania najlepszego rozwiązania
 • pomoc w zakresie rozwiązywania problemów/trudnych sytuacji zawodowych
 • pomoc trenera w wypracowaniu, stworzeniu, modyfikacji istniejących rozwiązań/procesów/podejmowanych działań
 • wskazanie konkretnych elementów wymagających rozwoju
 • Uczestnik wyznacza cele na następny okres pracy

Doradztwo biznesowe – warsztaty strategiczne, analiza biznesowa, diagnoza kompetencji

Szkolenia to nie rozwiązanie na wszystko – zdarza się tak, że firma zgłasza się do nas z pytaniem o szkolenie, a w toku rozmów okazuje się, że warto zrobić krok w tył i poszukać rozwiązania w budowie strategii, uporządkowaniu procesów, stworzeniu/udoskonaleniu standardów. Również te działania mogą wymagać pomocy zewnętrznego partnera biznesowego. Może to dotyczyć całej organizacji lub jej konkretnej części, działu czy projektu, np. kampanii w call center, strategii sprzedaży czy marketingu, wizerunku w sieci, systemów motywacyjnych/premiowych, procesów obsługi klientów czy procesów reklamacyjnych.

Jaką formę może mieć doradztwo biznesowe, czyli jakie działania podejmuje nasz zespół konsultantów?

 • analiza biznesowa – przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach (lub w wybranym) funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowym, rynkowym, procesów wewnętrznych i rozwoju.
 • analiza/ audyt lean – określenie zakresu wdrożenia LEAN w firmie, aby zlokalizować obszary o największym potencjale, których usprawnienie zwiększy wydajność.
 • warsztat strategicznego rozwoju i jednomyślności – warsztaty strategiczne to najskuteczniejszy sposób na wyznaczenie długoterminowych celów, misji i wizji firmy oraz na przeanalizowanie jej aktualnej sytuacji rynkowej, sposobu działania i konkurencji. To tworzenie mapy, która pokazuje drogę do sukcesu firmy.
 • analiza istniejących procesów / mapa procesów – zmapowanie istniejących procesów oraz ich analiza i optymalizacja (najczęściej w wybranym obszarze, np. proces reklamacji, proces obsługi sprzedażowej, punkty styku klienta z marką, etc)
 • opracowanie / aktualizacja / wdrażanie standardów w firmie
 • indywidualne doradztwo biznesowe – sesje doradcze, konsultacje

Kiedy warto zdecydować się na biznesowe doradztwo dla firm?

Projekty doradcze to często długofalowe wsparcie dla organizacji i procesy angażujące nie tylko pracowników, ale także, albo przede wszystkim, kadrę zarządzającą firmy. W usługach doradczych szukamy tych procesów i obszarów działalności, które można usprawnić, zoptymalizować – wspieramy naszych klientów w stawianiu celów i w drodze do tego celu. Doradztwo polega także na wskazaniu mocnych i słabych stron, identyfikacji zagrożeń i poszukiwaniu szans. Pierwszy krok to zrozumienie, co jest teraz, drugi – wytyczenie kierunku na przyszłość. To nie tylko zwiększenie zysku – dążymy do rozwoju firmy i jej pracowników, usług/produktów firmy, do pozytywnej zmiany ich biznesu na lepsze.

Kiedy więc warto zdecydować się na doradztwo biznesowe?

 • kiedy rozpoczynasz nowy projekt
 • kiedy Twój biznes czeka zmiana
 • przy zmianach w strukturze, reorganizacji procesów
 • kiedy Twoja firma ma problemy np. z realizacją celów
 • kiedy planujesz długofalowe procesy rozwojowe
 • gdy chcesz wytyczyć kolejne kierunki rozwoju i strategię działania firmy

Potrzebujesz pomocy i profesjonalnego doradztwa biznesowego? Chcesz dobrze przeprowadzonej zmiany w firmie? Zadzwoń – poszukamy możliwości i wspólnie opracujemy zakres usług. W czym możemy Ci pomóc? 🙂