Szkolenia dofinansowanie w województwie lubuskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Od 2017 roku funkcjonuje nabór ciągły – w każdym momencie można złożyć wniosek o dofinansowanie, do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych.

Maksymalne kwoty dofinansowania: 8 500 zł / 1 Pracownik

  • limit dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 29 500,00 PLN,
  • limit dla małego przedsiębiorstwa wynosi 32 500,00 PLN,
  • limit dla średniego przedsiębiorstwa wynosi 35 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania szkoleń w ramach pomocy de minimis:

  • Mikroprzedsiębiorstwa – 75% – do 10 osób
  • Małe przedsiębiorstwa – 70% – do 49 osób
  • Średnie przedsiębiorstwa – 60% – do 249 osób

Forma rozliczania: LUBUSKIE BONY ROZWOJOWE
Na czym to polega? Usługi rozwojowe rozliczane są za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN. Jeśli łączna wartość szkolenia wynosi 5 000 zł, firma otrzymuje 50 bonów. Przedsiębiorca opłaca wyłącznie kwotę wkładu własnego i otrzymuje bony, które przekazuje firmie szkoleniowej.

Pierwszym krokiem jest więc złożenie wniosku o dofinansowanie – po jego uzyskaniu wpłaca się wkład własny i w tym momencie firma jest pewna otrzymania dofinansowania!

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie. Subregiony w województwie wielkopolskim:

  • gorzowski
  • zielonogórski

W ramach lubuskich dofinansowań na szkolenia zrealizowaliśmy dotychczas projekty dla ok. 5 firm z takich branż jak motoryzacja, produkcja, handlowo-usługowa w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (szkolenia z komunikacji, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zarządzania, szkolenia dla kadry zarządzającej itd.). Łącznie było to blisko 15 dni szkoleniowych, a firmom pomogliśmy otrzymać refundację w wysokości ok. 40 800 zł.

Przykładowy projekt
Dla 7 osób z firmy produkcyjno-handlowej realizowaliśmy 2-dniowe szkolenie sprzedażowe o wartości 6 826,75 zł. Dofinansowanie wyniosło 70% wartości projektu, czyli 4 778,73 zł. Wkład własny (30%) wyniósł jedynie 2 050,02 zł (co na osobę dało inwestycję tylko 292,86 zł za 2 dni szkoleniowe!)