Szkolenia dofinansowanie w województwie opolskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 12 000,00 zł
  • małe przedsiębiorstwa – 24 000,00 zł
  • średnie przedsiębiorstwa – 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Preferencje w dostępie do środków dofinansowań szkoleń:

  • Osoby o niskich kwalifikacjach.
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej.
  • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w województwie opolskim:

  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  • Fundacja Rozwoju Śląska

W województwie opolskim na szkolenia dofinansowane pomogliśmy firmom pozyskać ponad 30 000 zł na działania rozwojowe i szkolenia dla Pracowników.

Przykładowy projekt
Firma zatrudniająca 120 pracowników (działająca w obszarze specjalizacji regionalnych) może wykorzystać dofinansowanie na szkolenia w maksymalnej kwocie 48 000 zł. Dla przykładu, pozwala to na przygotowanie projektu szkoleniowego o wartości 60 000 zł (około 15 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (szkolenia z komunikacji, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zarządzania, szkolenia dla kadry zarządzającej itd.), przy czym wkład własny to 12 000 zł (zaledwie 800 zł w przeliczeniu na dzień szkoleniowy!), a refundacja wynosi 48 000 zł.