Chodź, opowiemy Ci o Krzysztofie, który jest kierownikiem działu call center.

Krzysztof nie ma łatwego zadania, branża call i contact center jest wymagającym segmentem rynku. Już na etapie rekrutacji i wdrażania pracowników pojawiają się pierwsze trudności. Zastanawia się jak efektywnie przekazać świeżo zatrudnionemu wiedzę, żeby jak najszybciej zaczął zarabiać na siebie. Wszystko potęguje częsta rotacja pracowników, przez którą problem się ciągle zapętla.

Nasz kierownik jest również odpowiedzialny za wzrost wyników sprzedaży. Kontrolowanie efektywności pracowników bez przemyślanego systemu przysparza go o ból głowy. Pan Krzysztof chce, żeby jego pracownicy sukcesywnie zwiększali swoje indywidualne wyniki sprzedażowe przynosząc większe zyski sobie, jak i całej firmie. Wyzwanie pojawia się na etapie rozwoju ich kompetencji, ma wrażenie, że wszystkie jego porady to jak grochem w ścianie. Szuka słów, które będą w stanie motywować jego pracowników, może od nowa zbudować system motywacyjny, który sprawi, że podwładni zaczną sprzedawać więcej. Krzysztof tworzy również skrypty telefoniczne, tylko większość z nich nie przynosi założonych efektów. Twierdzi, że próbował już wszystkiego, ale przecież inne firmy sprzedają przy pomocy skryptów, więc o co chodzi!

Ehh, nie jest łatwo na rynku, kiedy wszyscy Klienci są tak negatywnie nastawieni do branży CCC, gdyby tylko istniał jakiś sposób na wyróżnienie się i zmianę ich przekonań…

Zobacz przykładowe programy dla Twojej branży

Warsztaty z zakresu podnoszenia konwersji sprzedaży dla akcji wychodzących

Wiemy jak bardzo ewoluował rynek telemarketingu w Polsce i mamy świadomość, dlaczego w XXI wieku wielu potencjalnych Klientów nie chce rozmawiać z telemarketerami, a Ci, którzy mają chęci są bardzo wymagający. Skuteczność telemarketingu tkwi w sile zespołu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budowanie relacji z klientem i tworzenie pierwszego wrażenia

 • Savoir vivre w pracy sprzedawcy
 • Budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • Umiejętność dostrajania się do różnych typów klienta
 • Odzwierciedlenie – jako najważniejszy i najwyższy poziom dopasowania do Klienta
 • Odkrywanie wartości i kryteriów ważnych dla Klienta
 • Rola i techniki aktywnego słuchania w procesie sprzedaży praktyczne ćwiczenia
 • Pytania w procesie badania potrzeb – wypracowanie katalogu pytań do wykorzystania od razu po zakończeniu szkolenia
 • Sztuka zadawania efektywnych pytań
2. FRIS – style myślenia i działania, jak wykorzystać je w sprzedaży

 • FRIS – czym jest i jak wykorzystać go w pracy Handlowca
 • FRIS – Fakty-Relacje-Idee-Struktury
 • Style myślenia – kto jest kim? Indywidualne potrzeby motywacyjne.
 • Kim jestem i jak przetwarzam informacje – jak postrzegają to inni
 • Charakterystyka Klientów o różnych stylach myślenia pod kątem procesu zakupowego – na co zwrócić szczególną uwagę w rozmowie telefonicznej?
3. Analiza i wzbudzanie potrzeb u Klienta

 • prezentacja rozwiązań pod kątem potrzeb
 • komunikacja z klientem: język perswazji, motywujące sformułowania,
 • stosowanie metafor w procesie prezentacji
 • historie obrazujące, motywujące Klienta do podjęcia decyzji
 • Zmiana języka negatywnego na pozytywny
 • Techniki mówienia językiem korzyści
 • Tworzenie katalogu mocnych i pozytywnych zwrotów/sformułowań
 • Schematy efektywnej sprzedaży CKW (Cecha-Korzyść-Wyobrażenie) – wzbudzanie potrzeby u Klienta i pozytywne doświadczenie
4. Prezentacja rozwiązań i sposoby przekonywania

 • Identyfikowanie źródła obiekcji u Klientów
 • Odkrywanie pozytywnych intencji zgłaszanych obiekcji
 • Wzorce językowe pozwalające na pokonanie obiekcji
 • Przeformułowania zastrzeżeń Klienta w celu ich osłabienia
 • Metody osłabiania handlowca przez Klienta i techniki obrony przed nimi
 • Psychologiczne aspekty postrzegania ceny przez Klientów i strategie jej prezentacji – omówione zostaną mechanizmy prezentacji ceny i podane przykłady zastosowania
5. Umiejętność przekonywania i finalizowania transakcji

 • psychologiczne aspekty finalizacji
 • metody finalizowania sprzedaży
 • Sygnały kupna wysyłane przez Klienta
 • Techniki domykania rozmowy sprzedażowej
 • Założenie kupna, tryb warunkowy, drobne alternatywy, technika połączona, pytania alternatywne, ograniczona ilość, metoda Franklina, metoda „Tak, tak, tak”, technika ciszy, metoda pytań kontrolnych
 • Zamykanie sprzedaży oparte na ingracjacji
 • Podnoszenie wartości Klienta, autoprezentacja, konformizm
 • Struktura zakończenia rozmowy
 • Kreowanie dodatkowej wartości dla Klienta

CELE SZKOLENIA

 • Wyposażymy uczestników w szereg narzędzi, które będą mieli możliwość wykorzystać i przetestować podczas rozmów telefonicznych.
 • Ukierunkujemy działania na zwiększenie wolumenu sprzedażowego poprzez aktywizację zwiększania koszyka zakupowego wśród aktualnych Klientów firmy

Zarządzanie Call Center w XXI wieku dla Kierowników i Managerów

Wiemy jak bardzo ewoluował rynek telemarketingu w Polsce i mamy świadomość, dlaczego w XXI wieku wielu potencjalnych Klientów nie chce rozmawiać z telemarketerami, a Ci, którzy mają chęci są bardzo wymagający. Skuteczność telemarketingu tkwi w sile zespołu, a za nią odpowiadają Kierownicy zespołów w Call Center.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Manager i Lider – kluczowe umiejętności Kierownika Call Center

 • Jak pogodzić bycie skutecznym menedżerem z byciem liderem – wymiana doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk np. raz na miesiąc indywidualna rozmowa z koordynatorem, codzienne otrzymywanie raportów z działań
 • „Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić” – Rola Lidera nowej sytuacji organizacyjnej – motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, wyznaczanie celów, współpraca
 • Etapy budowania efektywnych zespołów. Obszary determinujące zaangażowanie w zmianę.
 • Budowanie autorytetu i wiarygodności Lidera zespołu
 • Zarządzanie międzypokoleniowe – zróżnicowany zespół, zróżnicowane wyzwania
2. Jak budować most porozumienia pomiędzy Kierownikami Infolinii?

 • Most porozumienia (ćwiczenie interaktywne) – doświadczenie, jak ważna jest precyzyjna komunikacja między zespołami
 • Wewnętrzna komunikacja – złote zasady, które usprawnią wymianę informacji
 • Lider jako „koło zębate” w organizacji
 • 11 cech dobrego lidera
 • Czego oczekuje mój zespół?
 • Jak spełnić oczekiwania zespołu?
3. Kształtowanie motywacji w Zespole Call Center

 • „Co nas skłania do działania?” – sedno motywacji w środowisku pracy
 • Czynniki wpływające na aktywność Konsultantów
 • Wyznaczanie inspirujących celów – co motywuje dzisiaj
 • Jak z grupy współpracowników stworzyć stabilny zespół?
 • Potrzeby wyzwania i motywacja w zależności od wieku Konsultanta
 • Rodzaje motywacji – wewnętrzne, zewnętrzne, płacowe i pozapłacowe
4. Sztuka dawania feedbacku

 • Jak skutecznie komunikować Konsultantom o błędach w ich działaniu, tak aby zmotywowani brali się do pracy nad sobą?
 • Schemat udzielania informacji zwrotnej – wzmacniaj i koryguj, jak rozmawiać z młodym pokoleniem
 • Czy negatywna informacja zwrotna naprawdę musi być negatywna?
 • „Kanapkowy” model informacji zwrotnej – przekuwanie obszarów do poprawy w motywacje
 • Jak sprawić, by Konsultanci pragnęli „Twojego Feedbacku”?
5. Analiza jakościowa rozmów

 • Jakie aspekty rozmowy analizować
 • Na co zwracać szczególną uwagę w rozwoju Pracownika
 • Efektywne sposoby analizy jakościowej – jakie wybrać?
 • Jak często i jaki wolumen rozmów warto monitorować?
 • Karta monitoringu – aspekty do oceny, wagowanie ocen
6. FRIS – czym jest i jak wykorzystać go w pracy Menadżera

 • FRIS – Fakty-Relacje-Idee-Struktury
 • Style myślenia – kto jest kim? Indywidualne potrzeby motywacyjne.
 • Kim jestem i jak przetwarzam informacje – jak postrzegają to inni

CELE SZKOLENIA

 • Wyposażenie Kierowników w narzędzia skutecznego i efektywnego motywowania i zarządzania zespołem Konsultantów Call Center oraz ukształtowanie postawy nastawionej na budowę atmosfery wsparcia i wymiany doświadczeń w zespole

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

 • Będą świadomi potrzeb, związanych z międzypokoleniowością Konsultantów i zdobędą wiedzę w zakresie zarządzania ich pracą w Call Center
 • Poznają narzędzia analizy jakościowej rozmów
 • Będą potrafili wzmocnić motywację i zaangażowanie Konsultantów, wykorzystując umiejętność udzielania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
 • Poznają metodologię FRIS®, która odpowiada na pytanie co jest dla Pracowników ważne – da to Kierownikom narzędzia, w jaki sposób komunikować się z nimi i jak można do nich docierać i ich motywować (opcjonalnie)

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Kadra zarządzająca wyszkolona na miarę wyzwań Call Center XXI wieku
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej – Kierownicy będą mieli niezbędne narzędzia, by Państwa Konsultanci nie tracili wiary w siebie, mieli motywację i chcieli pracować dla firmy