Zarządzamy codziennie: czasem, budżetem, relacjami, także swoimi talentami.

Nowa rzeczywistość, to nowe wyzwania. Jak zarządzać zespołami zdalnymi? Bazuj na doświadczeniach innych!
Efektywność zespołów uzależniona jest w dużej mierze od dobrych procesów. Jak to wygląda u Ciebie?
Wykorzystaj potencjał zespołu – stań się Przywódcą i zbuduj silny i niezależny zespół.

U dołu strony znajdziesz CASE dotyczący jednego z naszych Klientów.

Szkolenia dla Liderów i Kierowników Produkcji

Szkolenia outdoor

Budowanie zespołów

Badanie stylów działania i myślenia FRIS®

Treningi relaksacyjne i antystresowe

Motywowanie i wyznaczanie celów

bezpłatna konsultacja

Szkolenia dla Liderów i Kierowników Produkcji

Szukasz Trenerów z doświadczeniem praktycznym w branży produkcyjnej? Dobrze trafiłeś!

Nasi Eksperci współpracują z największymi firmami produkcyjnymi w Polsce i na świecie. Posiadają unikalne know- how i doskonale znają realia pracy tej branży. Szkolenia z zarządzania zespołem i szkolenia kierownicze na produkcji pozwalają usprawnić pracę i komunikację. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Pokrewne produkty

 • Lean Management
 • Komunikacja w zespole
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Motywowanie i wyznaczanie celów

Szkolenia outdoor

Masz dość klasycznych szkoleń i warsztatów? Chcesz połączyć podnoszenie kompetencji z przygodą? Sprawdź nas i nasze propozycje.

Kurs menedżerski, szkolenia managerskie czy szkolenia kierownicze nie muszą być nudne. Masz dosyć klasycznego szkolenia dla menedżerów na sali szkoleniowej? Chcesz połączyć podnoszenie kompetencji z przygodą? Sprawdź nas i nasze propozycje. Do Twojej dyspozycji oddajemy kilkanaście różnych scenariuszy w formie szkoleń wyjazdowych i treningów integracyjnych związanych z tematem szkolenia managerów. Wśród swoich propozycji mamy zarówno te na okres letni jak i zimowy. Nasi specjaliści mogą także przygotować program specjalnie pod potrzeby Twojego zespołu.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Zarządzanie czasem
 • Motywowanie i wyznaczanie celów
 • Budowanie zespołów

Budowanie zespołów

Budowanie Firmy zaczyna się od budowania trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych.

Budowanie firmy zaczyna się od budowania trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych. Realizując dla nich nasze kursy menedżerskie czy szkolenia kierownicze, wesprzesz pracę zespołową, a cała organizacja będzie czerpać z niej profity. Chcesz nauczyć ludzi współpracować i grać do jednej bramki? Pomożemy Ci to osiągnąć. Sprawdź szkolenie kierownicze czy warsztaty menedżerskie. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami.

Pokrewne produkty

 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Zarządzanie projektami
 • Systemy motywacyjne

Badanie stylów działania i myślenia FRIS®

FRIS trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje.

Szkolenia dla managerów to też narzędzia. Dobre szkolenia menedżerskie pozwalają na samopoznanie siebie, dzięki czemu manager czy kierownik bez względu na doświadczenie może doskonalić swoje umiejętności. FRIS trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Często projektujemy szkolenia z zarządzania zespołem, ponieważ FRIS:

 • To świadomość i pewność w podejmowaniu konkretnych decyzji
 • To jedno z narzędzi, które umożliwi efektywnie dobierać ludzi do zadań
 • To most porozumienia, który polepszy komunikację
 • To narzędzie, które pozwoli zrozumieć dlaczego Pracownik zadaje tak wiele pytań
 • To odpowiedź, na pytanie dlaczego część pracowników mimo jasno określonych zasad, ma swoją inwencję twórczą
 • To odpowiedź, dlaczego jedni od razu osiągają cele a inni muszą wcześniej pomyśleć
 • To zrozumienie emocji

Zaprojektuj szkolenia managerskie z nami i poznaj siłę tego narzędzia, aby Twoje zarządzanie zespołem było jeszcze skuteczniejsze.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Treningi sprzedażowe
 • Podnoszenie jakości obsługi
 • Badanie osobowości Facet 5®

Treningi relaksacyjne i antystresowe

Odczuwasz napięcie spowodowane ciągłym stresem?

Odczuwasz napięcie spowodowane ciągłym stresem? Chcesz przejąć nad nim kontrolę i zredukować jego negatywny wpływ na Twoje życie? Pokażemy Ci skuteczne techniki relaksacyjne, na nauczymy jak niwelować poziom stresu za pomocą różnorodnych metod. Szkolenia dla menedżerów, szkolenia kierownicze. Przyjdź i przekonaj się jak może poprawić się twoje życie.

Pokrewne produkty

 • Trening asertywności
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Zarządzanie czasem
 • Badanie Facet 5®

Motywowanie i wyznaczanie celów

Umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji to niezbędny warunek osiągnięcia sukcesów w niemal każdej dziedzinie życia.

Umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji to niezbędny warunek osiągnięcia sukcesów w niemal każdej dziedzinie życia. Chcesz dowiedzieć się jak formułować cele by były motywujące? Jak kształtować motywację własną i innych? Szkolenia menadżerskie/ szkolenia kierownicze nie zawsze mają wystarczająco rozwinięty aspekt motywacji dlatego warto uzupełnić swoją wiedzę i poprawić umiejętności w tym obszarze. Pomożemy Ci obrać kierunek i nauczymy co robić by z niego nie zbaczać. Skontaktuj się z nami.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Zarządzanie zmianą
 • Badanie stylów myślenia i działania FRIS®
 • Zarządzanie konfliktem w pracy

CASE

CASE 1 - Projekt rozwoju Kierowników Regionalnych w branży farmaceutycznej - zobacz

1. Geneza
Skontaktował się z nami Klient z branży medycznej, który określił potrzebę wsparcia w tzw. kanale aptecznym, m.in. szkolenia dla menedżerów. Po szczegółowym badaniu potrzeb, wspólnie zdecydowaliśmy, że zaczniemy od warsztatów dla Kierowników regionalnych. Ze względu na różny poziom doświadczenia i wiedzy wśród managerów, wybraliśmy program rozwojowy oparty na hybrydowych metodach szkoleniowych m.in. coaching on the job, badania indywidualne, jak i warsztaty sesje feedbackowe. Zastosowanie zróżnicowanych narzędzi i odpowiednie osadzenie ich w procesie pozwala nam sukcesywnie zwiększać kompetencje Kierowników Regionalnych budując u nich umiejętności i postawy, przy bieżącym uzupełnianiu wiedzy teoretycznej. Kolejnym krokiem miały być szkolenia z zarządzania zespołem.

2. Przebieg
Realizacja szkolenia managerów poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji i managerów. Warsztaty menedżerskie przygotowane zostały wspólnie z Kierownikami (np. wyborze realnych sytuacji do ćwiczeń dla Przedstawicieli Farmaceutycznych, przygotowanie ćwiczeń sytuacyjnych na szkolenia kierownicze) i ich aktywny udział w trakcie szkolenia podczas ćwiczeń poprzez współuczestnictwo w nich np. jako Farmaceuta. W ten sposób zbudujemy w nich poczucie realnego wpływu na rozwój ich podwładnych. Wypracowanie Arkuszu Wizyt podwójnych (Szkolenie menedżerów, szkolenia kierownicze, pozwoliły na wypracowanie Formularza Treningowego do analizy dnia pracy z Przedstawicielem Farmaceutycznym) do rozmowy podsumowującej wizyty. Dzięki temu sami będą akceptowali ewentualną zmianę i z przekonaniem nim pracowali.

Szkolenie kierownicze- moduły:

 • „Shadowing / Coaching on the job”
 • „Badanie ILM72 Zintegrowanego Modelu Przywództwa”
 • „Coaching on the job z feedbackiem ILM72 z każdym Kierownikiem Regionalnym”
 • „Warsztat: Skuteczny Menedżer / Lider – czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem”
 • „Warsztat: Zaawansowana Komunikacja Menedżerska z zastosowaniem elementów coachingu.”
 • „Coaching on the job z Kierownikami Regionalnymi”
 • „Warsztat: Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników”
 • „Warsztat: Siła i Psychoodporność Lidera”
3. Zastosowane mierniki

 • Trener przeprowadził obserwację metodą Shadowingu. Pełniąc rolę „shadow coacha” – cienia, towarzyszył każdemu Kierownikowi Regionalnemu w jego codziennej pracy z Przedstawicielem Farmaceutycznym w terenie. Podczas pracy Kierownika Regionalnego obserwował i notował zachowania KR.
 • Grę Superfeedback do ćwiczenia umiejętności udzielania informacji zwrotnej. Uczestnicy poznali Model DEEP i FUKO. Ćwiczyli udzielanie feedbacku i Feedforwardu oraz dostosowanie ich w zależności od sytuacji i poziomu kompetencji pracownika. Ćwiczyli na realnych przykładach z terenu przygotowanych przez Trenera szkolenia oraz na swoich przykładach z ostatnich dni pracy.
 • Narzędzia Points of You do stworzenia Fotoalbumu przywództwa.
 • Film
4. Rezultat

 • Podsumowanie z obserwacji z rekomendacjami dalszych działań wspierających rozwój Kierowników Regionalnych.
 • Ustalanie celu rozwojowego na dzień pracy z Przedstawicielem w terenie
 • Odnoszenie się do ustaleń (celów) rozwojowych z poprzedniego dnia pracy
 • Informowanie Przedstawiciela na początku dnia pracy dlaczego z nim pracuję
 • Konsekwencja w rozwoju 1-2 kompetencji.
 • Udzielanie feedbacku nastawionego na poszukiwanie rozwiązań
 • Dostosowanie komunikacji i stylu przywództwa do etapu rozwoju pracownika
 • Doprecyzowanie celów i działań rozwojowych Przedstawiciela (co konkretnie będzie robił?)
 • Spójność zachowań (wymagam od Przedstawiciela ustalania celów, robienia notatek, zadawania pytań Klientowi i ja również to robię w stosunku do Przedstawiciela).

Szkolenia przywództwo – czy kurs menedżerski/ szkolenie kierownicze dla kadry zarządzającej mogą przynosić efekty?

Zdecydowanie, dobrze zaplanowany proces rozwojowyw, czyli kursy managerskie, którego elementem są szkolenia właśnie managerów może przełożyć się na efekt biznesowy. Kluczem do sukcesu jest wzbudzenie zaangażowania wśród uczestników i całej kadry menedżerskiej.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować szkolenia kierownicze / warsztaty managerskie u Ciebie?

CASE 2 - Zarządzanie multigeneracyjne - zobacz

1. Geneza
Obecnie a rynku pracy spotykamy się z przedstawicielami różnych pokoleń: Z, Y, X oraz (coraz rzadziej) BB. Każde z tych pokoleń różni się pod względem predyspozycji, potrzeb, czynników motywujących, preferowanego stylu komunikacji, czy oczekiwań wobec Pracodawcy. Ta różnorodność to zarówno źródło potencjału, jak i wyzwanie. Nic dziwnego, że szkolenia menedżerskie coraz częściej zawierają elementy zarządzania multigeneracyjnego, powstają też osobne kursy managerskie i szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowym.

Na przełomie 2018/2019 roku zgłosiła się do nas firma z branży finansowej, która zdiagnozowała u siebie problem z utrzymaniem pracowników na stanowiskach konsultantów. O ile trudność z rekrutacją i znalezieniem odpowiednich kandydatów nie była dla Klienta czymś nowym, o tyle zwiększona rotacja stała się poważnym wyzwaniem. Większość kandydatów to reprezentanci wspomnianego pokolenia „Millenialsów” (Według badań PWC już w 2020 roku pokolenie Z będzie stanowić 50% globalnej siły roboczej). Klient stanął przed wyzwaniem, jak uczynić miejsce pracy atrakcyjnym dla Przedstawicieli młodego pokolenia, a także sprostać takim trudnościom jak brak lojalności czy wysokie oczekiwania wobec pracodawcy.

2. Przebieg
Po przeprowadzeniu pogłębionego badania potrzeb oraz analizie procedur wdrażania nowych Pracowników, zaprojektowaliśmy dedykowane warsztaty menedżerskie skierowane dla osób zarządzających strukturą – menadżerów, liderów zespołów, trenera wewnętrznego.

Warsztat „Zarządzanie Multigeneracyjne” nastawiony był na wypracowanie nowych rozwiązań dedykowanych firmie i doskonalenie strategii zarządzania w kontekście przyciągnięcia, utrzymania i angażowania Millenialsów w miejscu pracy.

Program zawierał następujące moduły:

 • 4 pokolenia w pracy – co nas różni, co nas łączy?
 • Millenialsi vs rynek pracy
 • Komunikacja i zarządzanie pokoleniem Millenialsów
 • Wdrożenie Millenialsów do pracy – techniki onboardingu
 • Era „feedback culture”
 • Budowanie zaangażowania osób z pokolenia xyz
 • Employer branding i CSR
3. Trudności/zmienne

 • zwiększona rotacja
 • brak lojalności wobec pracodawcy
 • wysokie oczekiwania i podejście do obowiązków zawodowych
4. Rezultat

 • Zwiększenie wiedzy na temat Millenialsów i metod angażowania ich jako produktywnych pracowników.
 • Wypracowanie nowych rozwiązań na zbudowanie lojalności i zaangażowania wśród pracowników.
 • Aktualizacja procesu rekrutacyjnego oraz wdrożeniowego na podstawie wniosków ze szkolenia.
 • Wykreowanie pierwszych pomysłów na dalsze działania w kierunku unowocześnienia wizerunku firmy jako Pracodawcy, między innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Czy odpowiednie podejście do przedstawicieli różnych pokoleń to ważny aspekt zarządzania zespołem? Czy szkolenia managerskie / szkolenia kierownicze są odpowiedzią na te potrzeby? Jeśli zastanawiasz się co zrobić, aby wykorzystać potencjał swojego różnorodnego zespołu, „lepiej dogadywać się” z Millenialsami i stworzyć przyjazne im miejsce pracy – skontaktuj się z Nami!

Czy zarządzanie zespołem jest proste?

Czy nie każdy marzy o awansie, sytuacji w której przychodzi do Ciebie szef i mówi „Masz możliwość rozwoju, skutecznie poprowadzisz ten zespół i nauczysz ich tego wszystkiego co potrafisz. Wierzę w Ciebie!”. Jak już pracujesz wystarczająco długo, to przecież masz doświadczenie i naturalną koleją rzeczy będzie kierowanie zespołem. Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, to kto lepiej niż Ty poradzi sobie w zarządzaniu zespołem. Jeszcze w tym momencie nie widzisz ile problemów niesie za sobą wejście w rolę menedżera, a może tak naprawdę nie bardzo chcesz zostać tym menedżerem, ale jak masz odmówić?

Masz umiejętność na poziomie realizacji swoich działań, ale do tej pory nikt nie zadbał o to, aby przygotować Cię na stanowisko menedżerskie. Nie martw się, nauczysz się wszystkiego z czasem. Popełnisz dziesiątki błędów, czekają Cię miesiące ciężkiej pracy i negatywnych doświadczeń, ale w końcu odkryjesz jak motywować ludzi, jak zadbać o to aby komunikacja w zespole była odpowiednia, nauczysz się egzekwowania powierzonych zadań i dowiesz się jak wygląda dobre delegowanie zadań. Tylko czy naprawdę musisz przechodzić przez to wszystko sam?

Szkolenia z zarządzania zespołem

Realizując szkolenia z zarządzania zespołem uczestnicy mają zróżnicowane doświadczenia w pracy menedżera. Każdy z uczestników ma swój indywidualny zestaw celów i potrzeb z którymi trafia na nasze szkolenia. W dwóch rzeczach są zgodni.

Pierwsza zgodność – ma to być praktyczne szkolenie, mają różne doświadczenia co do szkoleń, chcą wyjść z czymś konkretnym i namacalnym.

Druga zgodność – Zarządzanie zespołem nie jest proste – tak samo mówią świadomi i doświadczeni menedżerowie, jak również Ci, którzy dopiero wchodzą w świat zarządzania.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w zarządzaniu mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nieprzewidywalni:)

Mając odpowiednie narzędzia, znając metody i style zarządzania zespołem i przede wszystkim trenując w trakcie szkoleń zewnętrznych czy wewnętrznych, menedżerowie poprzez ćwiczenia z trenerem, nowe informacje, dostarczone materiały mają możliwości ciągłego doskonalenia.

Jednak szkolenia z zarządzania zespołem muszą być przygotowane w odniesieniu do potrzeb danej organizacji i ludzi. Jednodniowe szkolenia z zarządzania nie nauczą delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej. Szkolenie musi być procesem i musi dać czas menedżerowi na przetestowanie w trakcie szkolenia oraz w swoim naturalnym środowisku pracy. Menedżer nie tylko powinien potrafić udzielać informacji zwrotnej, ale sam o taką informację zwrotną zabiegać. Szkolenie daje właśnie taką przestrzeń. Na szkoleniu uczestnik ma szansę otrzymać feedback od innych członków zespołu. Trener może wskazać na te aspekty, które wesprą menedżera w rozwoju swoich umiejętności. Praktyczne techniki umożliwią osiąganie celów z zespołem tylko wtedy, gdy na szkoleniu zostaną w odpowiednim czasie przećwiczone i wdrożone do codziennej pracy. Kluczowy jest wymiar praktyczny zajęć w oparciu o aktualną wiedzę, warsztaty prowadzone w atrakcyjnej formie, tak aby zmaksymalizować ich efektywność.

Niezależnie od tego, czy dopiero Wasi menedżerowie stawiają pierwsze kroki w nowym zespole, czy od wielu lat kształtują swoje umiejętności i uważają, że motywowanie pracowników to pestka, szkolenie zarządzanie zespołem może przygotować ich do nowej roli lub poszerzyć świadomość stylu zarządzania. Chodzi o to, że szkolenie zamknięte (w formule szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online) należy przygotować w oparciu o potrzeby organizacji i przede wszystkich menedżerów, którzy będą brali udział w procesie rozwijając swoje kompetencje. Jeśli zajęcia prowadzi dla nich praktyk zarządzania, który sam popełnił podstawowe błędy, podzieli się szeregiem przypadków z jakimi się spotkał w kontekście zarządzania zespołami, będzie to bardzo wartościowy czas, który zaoszczędzi dla firmy dziesiątki tysięcy.

Czy szkolenie zarządzanie zespołem jest dla mnie?

Szkolenia zarządzanie zespołem – czy warto realizować je dla swoich menedżerów?

Szkolenia z zarządzania zespołem, to jedna z ważnych rzeczy na której powinno zależeć organizacji. Mając dobrych i wyszkolonych menedżerów, dostarczając im narzędzi menedżerskich, wiedzy w zakresie stylów kierowania zespołem, motywowania pracowników, budowania autorytetu, tworząc dla nich odpowiedni program rozwoju poziomu kompetencji menedżerskich, mogą osiągnąć konkretne korzyści. Często rotacja pracowników, brak motywacji w zespole, nie osiąganie zakładanego celu przez pracowników, absencja czy brak efektywności nie wynika z tego, że mamy „złego pracownika”. Najczęściej przyczyną jest brak umiejętności zarządzania zespołem przez menedżera, na co składa się wiele aspektów. Organizacje często postrzegają szkolenia zarządzania zespołem jako koszt i stratę czasu. Jednak dyrektorzy i prezesi nie liczą tego, ile kosztuje ich źle udzielana informacja zwrotna, nieudolne motywowanie, brak komunikacji na linii pracownik-przełożony, brak zaangażowania ludzi, zła atmosfera, styl zarządzania niedopasowany do członków zespołu.

Czy wiesz, że odejście 1 pracownika i zatrudnienie nowego to koszt 8-9 jego pełnych wynagrodzeń? W 2021 roku zakładając minimalne wynagrodzenie na poziomie 2800 brutto, to koszt pracodawcy wynosi ok . 3373,44 zł, co oznacza, że koszt zatrudnienia nowej osoby mieści się w granicach 26987,52zł – 30360,96 zł.

Zarządzanie zespołem jest dużym wyzwaniem, nawet dla doświadczonych menedżerów. Dobry program szkolenia, przygotowany przez trenera praktyka, który sam zarządza zespołami, potrafi nauczyć odpowiednich zachowań, pokazać jak motywować ludzi, zainspiruje i nauczy praktycznych technik ubierając to w proces szkoleniowy, pomoże wejść menedżerom na wyższy level zarządzania.

A jeśli potrzebujesz zatrudnić specjalistę, którego wynagrodzenie miesięczne oscyluje na poziomie 8000-10000zł?

Sprawdź jakie narzędzia i metody szkoleniowe wykorzystujemy, aby osiągnąć konkretne cele z menedżerami.