Szkolenia dofinansowanie w województwie podkarpackie dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikro – 16 000, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 40 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 80 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:
mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa – 70%
małe przedsiębiorstwa – 60%
średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%
1. pracownicy powyżej 50 roku życia
2. pracownicy o niskich kwalifikacjach,
3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
Preferencje w dostępie do środków:
1. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
2. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

W ramach podkarpackich dofinansowań zrealizowaliśmy projekty dla 4 firm z takich branż jak handlowo-usługowa i produkcja. Łącznie były to blisko 27 dni szkoleniowych, a firmom pomogliśmy otrzymać refundację łącznie w wysokości ok. 64 000 zł

Firma zatrudniająca 60 pracowników może wykorzystać 80 000 zł dofinansowania na wybrane działania rozwojowe. Firma zalicza się do średnich przedsiębiorstw, co oznacza, że dofinansować może 50% wartości usługi. Przykładowo, chcąc wykorzystać maksymalnie możliwości dofinansowania, możemy przygotować projekt na około 40 000 zł, czyli około 10 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (komunikacja, sprzedaż, obsługa Klienta, zarządzanie itd.), wówczas refundacja, 50% dla średnich przedsiębiorstw, wynosić będzie 20 000 zł, gdzie wkład własny również wyniesie 20 000 zł.