Szkolenia dofinansowanie w województwie zachodniopomorskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Sposób dystrybucji dofinansowania szkoleń: refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
  • małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
  • średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  • 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
  • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie. Subregiony w województwie zachodniopomorskim:

  • Szczecin
  • Koszalin
  • Wałcz

W województwie zachodniopomorskim na szkolenia dofinansowane pomogliśmy firmom pozyskać niemal 50 000 zł na działania rozwojowe i szkolenia dla Pracowników.

Przykładowy projekt
Firma zatrudniająca 6 pracowników może wykorzystać dofinansowanie na szkolenia w wysokości 15 000 zł dofinansowania na wybrane działania rozwojowe. Chcąc wykorzystać maksymalnie możliwości dofinansowania na szkolenia, możemy przygotować projekt na około 22 500 zł, czyli około 6 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (szkolenia z komunikacji, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zarządzania, szkolenia dla kadry zarządzającej itd.), wówczas refundacja, 50% dla wszystkich przedsiębiorstw z sektora MMŚP, wynosić będzie 7 500 zł, a wkład własny to inwestycja jedynie 7 500 zł.