Zarządzamy codziennie: czasem, budżetem, relacjami, także swoimi talentami.

Czujesz, że Twój rozwój jest jak jazda samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym?

Wykorzystaj swój potencjał – poznaj sposoby na zwiększenie swojej efektywności zawodowej i osobistej.

Zadbaj o swój rozwój managerski i świadomie zwiększaj swoją efektywność biznesową!

U dołu strony znajdziesz CASE dotyczący jednego z naszych Klientów.

Warsztaty menedżerskie

Trening Przywództwa

Treningi asertywności

Zarządzanie konfliktem w pracy

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Badanie osobowości Facet 5®

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianą

bezpłatna konsultacja

Warsztaty menedżerskie

Rola Managera wymaga interdyscyplinarności i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów- praktyków, którzy dysponują sprawdzonymi know-how największych polskich i zagranicznych Organizacji w Twojej branży. Szkolenia z zarządzania zespołem, kursy managerskie, szkolenia kierownicze dbamy, aby wszystkie były na najwyższym poziomie.

Pokrewne produkty

 • Motywowanie i wyznaczanie celów
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem w pracy
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®

Trening Przywództwa

Dziś już wiemy, że nie każdy Szef jest Przywódcą, ale czy bycia Przywódcą można się nauczyć?

Dziś już wiemy, że nie każdy Szef jest Przywódcą, ale czy bycia Przywódcą można się nauczyć? Na pewno specjalne kursy managerskie, treningi i szkolenia przywództwo rozwijają. Jak rozwinąć w sobie autorytet Lidera? Dlaczego warto przejść szkolenia z zarządzania zespołem i przywództwa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz zapisując się na warsztaty dla menedżerów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Pokrewne produkty

 • Motywowanie i wyznaczanie celów
 • Zarządzanie konfliktem w pracy
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Zarządzanie zmianą

Treningi asertywności

Odważ się być asertywnym! Asertywności można się nauczyć, a nasz trening będzie tego doskonałym początkiem.

Odważ się być asertywnym! Asertywności w pracy managera można się nauczyć, a szkolenie managerskie będzie tego doskonałym początkiem. Szkolenie zarządzanie zespołem dostarczy Ci gotowych technik, wspólnie przećwiczymy najtrudniejsze sytuacje i wypracujemy zachowania. Asertywna postawa pozwoli Ci zredukować poziom stresu i zwiększyć swoją osobistą efektywność.

Pokrewne produkty

 • Sesje coachingowo-doradcze
 • Badanie stylów działania i myślenia
 • Treningi relaksacyjne i antystresowe
 • Badanie osobowości Facet 5®

Zarządzanie konfliktem w pracy

W Twoim otoczeniu zawodowym zdarzają się sytuacje konfliktowe?

W Twoim otoczeniu zawodowym zdarzają się sytuacje konfliktowe? Zastanawiałeś się, czy szkolenie menagerów rozwiąże ten problem? Źródło konfliktu może być różne – jeśli nie wiesz w jaki sposób zdiagnozować przyczyny i wybrać konstruktywne rozwiązania sporów oraz jak sprawić, by negatywne skutki konfliktów nie przełożyły się na mniejszą efektywność w firmie zadzwoń lub napisz – nasi Trenerzy spotykają z tym problemem w wielu firmach i często kadra zarządzająca, nawet gdy trwa szkolenie managerów, szuka rozwiązań na ten temat.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Zarządzanie zmianą
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Badanie osobowości Facet 5®

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zacznij świadomie i spójnie zarządzać swoim wizerunkiem.

Warsztaty menedżerskie/ szkolenia kierownicze nie zawsze uczą autoprezentacji i tego jak występować publicznie. Zacznij świadomie i spójnie zarządzać swoim wizerunkiem. Kursy managerskie, szkolenia z zarządzania zespołem to nie wszystko. Przygotujemy Cię do dowolnego wystąpienia lub prezentacji. Z nami spróbujesz swoich sił przed kamerą: nauczymy Cię jak dobrze wypaść, mówić ciekawie i sprawić by Twój komunikat wywarł wpływ na odbiorcę.

Pokrewne produkty

 • Facebook live w marketingu i sprzedaży
 • Emisja głosu z logopedą
 • Treningi relaksacyjne i antystresowe
 • Zarządzanie czasem

Badanie osobowości Facet 5®

Dysponujemy profesjonalnym narzędziem badania osobowości pracowników Facet5.

Zastanawiasz się które szkolenie wybrać? Czy szkolenia z zarządzania zespołem lub szkolenie kierownicze by wykorzystać potencjał grupy. Dysponujemy profesjonalnym narzędziem badania osobowości pracowników i managerów Facet5. Dzięki wynikom testu nowych lub potencjalnych Pracowników otrzymujesz obszerny pakiet informacji , które pomogą w procesie zarządzania ludźmi i ich talentami. Idealne dopełnienie do szkolenia dla managerów lub szkolenia zarządzanie zespołem. Sprawdź szkolenie kierownicze czy warsztaty menadżerskie.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Treningi sprzedażowe
 • Podnoszenie jakości obsługi
 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®

Zarządzanie czasem

Odczuwasz negatywne skutki zwiększenia tempa życia?

Szkolenia dla menedżerów, szkolenia z zarządzania z zespołem już zrealizowane? Jeśli tak to świetna robota! Jednak to oznacza, że twój grafik pewnie jest napięty a jeśli twój kalendarz pęka w szwach i odczuwasz negatywne skutki zwiększenia tempa życia to szkolenie pozwoli rozwinąć umiejętności kierownicze, które pozwolą zapanować nad takimi sytuacjami. Przejmij kontrolę nad swoim czasem, poznaj narzędzia, które pozwolą Ci lepiej zorganizować siebie w czasie i być bardziej efektywnym.

Pokrewne produkty

 • Badanie stylów działania i myślenia FRIS®
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie projektami
 • Treningi relaksacyjne i antystresowe

Zarządzanie zmianą

Już Heraklit z Efezu mawiał, że: „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”.

Już Heraklit z Efezu mawiał, że: „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Jeśli tak, to dlaczego tak wielu z Nas nadal nie tylko nie potrafi nią zarządzać, ale też odnaleźć się w niej? Także zmiany w organizacji są nieodłącznym jej elementem jednak nie zawsze są one dobrze komunikowane pracownikom czy sam proces nie jest dobrze zaplanowany. Zmiana organizacji wiąże się ze zmianą każdego poszczególnego pracownika jednak nie każdy zwraca na to uwagę. Szkolenia dla menadżerów, szkolenia kierownicze ale nie tylko. U nas poznasz psychologiczne aspekty i etapy wdrażania zmian, dzięki czemu będziesz już wiedział „Jak zmieniać, żeby zmienić”.

Pokrewne produkty

 • Warsztaty menadżerskie
 • Zarządzanie konfliktem w pracy
 • Budowanie zespołów
 • Motywowanie i wyznaczanie celów

CASE

CASE 1 - Akademia Mistrza Produkcji - zobacz

1. Geneza
Zmiany w kadrze zarządzającej zakładu oraz reorientacja na cele i wyniki biznesowe wytworzyły potrzebę podniesienia i zbudowania kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej średniego szczebla tj. mistrzów i brygadzistów produkcji. Aby usprawnić procesy produkcyjne niezbędna była także nauka efektywnej komunikacji i współpracy między nimi, przekazywania informacji np. poprzez prowadzenie spotkań produkcyjnych czy udzielanie informacji zwrotnej. Wyzwaniem były także różnice międzypokoleniowe wśród kadry (od kilku do 35 lat pracy), wdrożenie i rozliczanie z KPI, chęć zatrzymania know-how w organizacji. Tradycyjne szkolenia managerskie nie odpowiadają potrzebom mistrzów – szkolenie z zarządzania zespołem musiało być dopasowane do specyficznych potrzeb tej grupy odbiorców.

2. Przebieg
Realizacja poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji, a także wypracowaniem metod pracy z Uczestnikami, które pomogły zrealizować postawione cele. W celu dopasowanie szkoleń menedżerskich musieliśmy poznać perspektywę nie tylko kadry zarządzającej, ale również samych zainteresowanych.
Czas trwania: wrzesień 2018 – styczeń 2018
Realizacja: 9 modułów co 2-3 tygodnie, wzbogaconych zadaniami wdrożeniowymi pomiędzy modułami

Szkolenie dla menedżerów składało się z 9 modułów, przygotowanych w taki sposób, aby na każdym etapie dostarczać im konkretną wiedzę, angażować
w proces szkoleniowy i wdrażać nowe umiejętności w rzeczywistych warunkach.

Szkolenie kierownicze- moduły:

 • „Komunikacja w firmie produkcyjnej – budujmy mosty (porozumienia) zamiast murów”
 • „Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić- przywództwo”
 • „Style kierowania zespołem i ich efektywność”
 • „Ludzie z 4 Planet- zarządzanie różnorodnością”
 • „Udzielanie informacji zwrotnej- feedback w praktyce”
 • „Delegowanie zadań i odpowiedzialności”
 • „Techniki motywowania pracowników produkcyjnych”
 • „Zarządzanie konfliktem w hali produkcyjnej”
 • „Ownership mindset – budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce pracy”
3. Trudności/zmienne

 • Różnice międzypokoleniowe
 • Nawyki utrwalane przez wiele lat pracy w poprzednim ustroju
 • Wykorzystanie wolnych sobót na działania rozwojowe
 • Obawy, negatywne konotacje i lęki przed szkoleniem/oceną kompetencji
 • Lęk przed zmianami
 • Obawa przed zwolnieniem
 • Brak wcześniejszego udziału w szkoleniach menedżerskich dla kadry zarządzającej
4. Zastosowane mierniki

 • Ilość przeprowadzonych odpraw i spotkań produkcyjnych
 • Uzupełnianie tablicy parametrów produkcyjnych
 • Wskaźniki behawioralne
 • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom
 • Komunikacja i współpraca pomiędzy brygadami (wymiana pracowników, status danej brygady, przekazywanie informacji o statusie produkcji)
 • Umiejętność delegowania zadań i pracy
 • Zminimalizowanie przestojów i okresów bezproduktywnych pracowników
5. Rezultat

 • Cyklicznie (bieżąco) odbywają się spotkania produkcyjne (odprawy)
 • Zmniejszona ilość okresów bezproduktywnych, wśród pracowników brygad
 • Wprowadzanie części KPI przez kadrę zarządzającą oraz realizacja planów produkcyjnych
 • Współpraca między brygadami w zakresie alokowania zasobów w poszczególnych brygadach
 • Bieżąca aktualizacja wyników, na tablicy produkcyjnej
 • Zwiększenie zaangażowania wśród pracowników produkcyjnych
 • Przeniesienie Mistrza (awans) do obsługiwania zmiany bardziej wymagającej
 • Osiągnięcie celów na rok 2018
 • szkolenia dla kolejnych grup kadry zarządzającej

Czy szkolenie menedżerskie/ szkolenia dla kadry zarządzającej mogą przynosić efekty?

Zdecydowanie, dobrze zaplanowany proces rozwojowy, którego elementem są szkolenie menedżerskie może przełożyć się na efekt biznesowy. Kluczem do sukcesu jest wzbudzenie zaangażowania wśród uczestników i całej kadry menedżerskiej.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować podobny projekt u Ciebie?

Szkolenie online czy stacjonarne? Szkolenie zamknięte, otwarte, czy indywidualny coaching?

Chcesz rozwinąć kompetencje menadżerskie i zastanawiasz się, jakie działania przyniosą najlepsze efekty? Skupić się na całym zespole menedżerów jednocześnie i zorganizować dla uczestników warsztaty/cykl spotkań, czy zdecydować się na szkolenie indywidualne lub coaching? Dostępnych na rynku szkoleń dla menedżerów jest mnóstwo – możesz wybrać takie z zarządzania zespołem, wybrać program, który stawia na skuteczne motywowanie pracowników, budowanie autorytetu, delegowanie zadań, narzędzia menadżera, a może udzielanie informacji zwrotnej? Szkolenie zamknięte czy otwarte? Szkolenia stacjonarne czy szkolenie online? Realizujemy szkolenia dla wielu firm i często doradzamy im lub pokazujemy możliwości. Dobór rozwiązań dla organizacji to nasza specjalność – wiemy, jak skutecznie wspierać liderów i dzielimy się tą wiedzą podczas współpracy z naszymi klientami. Zanim złożymy ofertę, chcemy poznać organizację i wspólnie poszukać rozwiązań, które najlepiej sprawdzą się dla jej menadżerów. W zależności od potrzeb, często łączymy kursy online ze spotkaniami twarzą w twarz, poza warsztatami organizujemy indywidualne wsparcie dla menedżerów. Planujemy proces, który nie tylko rozwinie kompetencje menadżerskie, ale też wzbudzi zaangażowanie uczestników. Nasi trenerzy razem z firmą, a przede wszystkim z samymi menedżerami, opracowują cele i szukają narzędzi, którymi możemy je osiągnąć. Szukasz szkoleń menedżerskich? Dobrze trafiłeś! Numer telefonu znajdziesz w zakładce 'kontakt' – zapraszamy 🙂

Warsztaty umiejętności menedżerskich

Dobre szkolenia menedżerskie nie tylko dostarczą wiedzy, lecz pozwalają na przećwiczenie nowych umiejętności w bezpiecznych warunkach, pod okiem eksperta. Na bieżąco udzielane są informacje zwrotne, niezależnie czy jest to szkolenie zamknięte dla wielu osób, indywidualne wsparcie czy szkolenie online. Prowadzący podpowiada rozwiązania, dzieli się doświadczeniem, obserwacjami, pomaga w osiąganiu celów w rozwoju menedżerskim. Osoby biorące udział w szkoleniu mają okazje przetestować rozwiązania, zastosować modele jeszcze podczas szkoleń, co pozwala uniknąć błędów już podczas ich codziennej pracy. Jeśli jest to szkolenie zamknięte dla kilku osób, jest to także przestrzeń do wymiany ich doświadczeń w zarządzaniu i komunikacji z zespołami. Wszystko to prowadzi do zmiany nawyków oraz efektywnego wdrażania nowych rozwiązań do codziennego zarządzania zespołem.

Realizując menedżerskie szkolenia czy Akademię Menedżera dla firmy, często przygotowujemy moduły szkoleniowe z zakresu kompetencji menadżerskich, takich jak komunikacja interpersonalna, wizerunek lidera, przywództwo, style kierowania zespołem, sztuka udzielania informacji zwrotnej, zarządzanie wielopokoleniowe, delegowanie zadań i odpowiedzialności motywowanie pracowników, zarządzanie konfliktem, budowanie relacji, budowanie poczucia odpowiedzialności za miejsce pracy, etc. Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać projektu z tego zakresu? Przeczytaj krótki artykuł o tym, jak przygotowaliśmy szkolenia menedżerskie dla klienta z branży produkcyjnej – Akademię Mistrza Produkcji. Możesz też sprawdzić opinie i nasze doświadczenie z prowadzenia szkoleń menadżerskich – sprawdź zakładkę referencje.

Nasze szkolenia menedżerskie w obszarze rozwoju osobistego

Menedżer często bierze udział w różnych szkoleniach – najczęściej są to szkolenia z zarządzania, technik, modeli czy metod związanych z budowaniem zespołów. Zarządzanie zespołem to jedno, warto pomyśleć także o innych kompetencjach, których potrzebują Twoi pracownicy, nie tylko menedżerowie. Klienci czy sami uczestnicy szkoleń, często zwracają uwagę na potrzebę poruszenia takich kompetencji jak zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, czy zarządzanie projektami. Coraz częściej wdrażamy także do naszych projektów rozwojowych warsztaty związane z tematyką odporności psychicznej, uważności w pracy menadżera, mindfullnes czy work-life balance. W swojej pracy menedżera uczestnicy postrzegają te tematy jako wyzwania. Profesjonalne szkolenie z tej kategorii to nie tylko wiedza – to kolejny krok w kierunku bardziej efektywnej pracy. Ważne, aby reagować na potrzeby ludzi i dać im możliwość rozwoju tych umiejętności. Rzeczywistość tworzy coraz to nowe wyzwania – często wielość obowiązków menadżera, praca po godzinach, przeniesienie pracy na formę online, dbanie o efektywność własnych zadań, ale też podwładnych, oczekiwania innych, etc. To, że menadżerowie mają być wsparciem dla pracowników nie znaczy, że sami nie potrzebują wsparcia. Zadbaj o menadżerów, a oni zadbają o swój zespół!