Wyobraźmy sobie sekretariat w pewnej placówce oświatowej. Przy kawie rozmawiają Kasia i Asia.

– Widziałaś dzisiaj Dyrektora? Pusto tu dzisiaj, coś mnie ominęło? – zapytała Kasia.

– No jak to, nie pamiętasz? To dziś zaczynają się szkolenia z „Circinusem” – cała kadra zarządzająca jest na warsztatach w sali na I piętrze! Przechodziłam tamtędy przed południem, dyskutowali żywo o jakiś stylach myślenia i działania, czy coś takiego – przyznam szczerze, że już nie mogę się doczekać naszych warsztatów!

– Zupełnie zapomniałam… No tak, mamy mówić o komunikacji, współpracy, zarządzaniu czasem, stresie…

– Ciekawa jestem też modułu dla nas – w końcu jako sekretariat jesteśmy wizytówką tej placówki! – odpowiedziała dumnie Asia.

– Wiesz co, podoba mi się to, że każdy z nas będzie brał udział w trochę innych warsztatach. Osobny warsztat dla nas, pracowników administracyjnych, osobny dla wyższego szczebla, a od Magdy z marketingu słyszałam, że będą mieć warsztaty z tych wszystkich nowych kanałów – no wiesz, social media, facebook, linkedin, budowanie marki i tak dalej. Mnie to tak nie interesuje, ale Magda od trzech dni nie mówi o niczym innym!

– Cała Magda – uśmiechnęła się Asia – ale wiesz co, tak jak przyglądałam się dzisiaj tym Trenerom i naszej kadrze, to myślę, że to uzasadniony entuzjazm. Nawet Pan Bogdan, który na co dzień prawie nic nie mówi, żywo dyskutował o czymś z Dyrektorem.

– Wiesz co, moja koleżanka pracuje na uczelni wyższej w Poznaniu i wspominała, że szukają firmy szkoleniowej, która poprowadzi warsztaty integracyjne. Zadzwonię do niej dzisiaj i polecę „Circinusa” – niech zadzwoni, na pewno doradzą coś interesującego!

Zobacz przykładowe programy dla Twojej branży

Zwiększenie skuteczności uczelni przy pozyskiwaniu kandydatów na studia

Cele projektu:

 • Analiza aktualnych procesów funkcjonujących na uczelni związanych z pozyskiwaniem kandydatów na studia
 • Pomoc w optymalizacji procesów i działań
 • Realizacja szkoleń w celu podniesienia skuteczności przy pozyskiwaniu kandydatów na studia

Korzyści z realizacji projektu:

 • Uzyskanie szczegółowej charakterystyki aktualnych procesów powiązanych z pozyskiwaniem kandydatów na studia
 • Zidentyfikowanie obszarów w celu doskonalenia procesów pozyskiwania kandydatów na studia
 • Udoskonalenie procesów w celu usprawniania i zwiększenia efektywności pozyskiwania kandydatów
 • Podniesienie konwersji sprzedaży studiów

Proces realizacji projektu:

1) SPOTKANIE
Poznajemy perspektywę firmy, oczekiwania oraz potrzeby i wypracowujemy adekwatne rozwiązania.

2) TRENING ON THE JOB
Jednodniowy trening On the Job w siedzibie Uczelni, który opiera się na obserwacji Pracowników podczas wykonywanych przez nich obowiązków.

Trening On the Job diagnozuje: potrzeby rozwojowe pracowników, ich aktualny poziom kompetencji, a ponadto jakość prowadzonych przez nich rozmów telefonicznych.

Monitoring pracy umożliwi Ekspertowi szczegółowe spojrzenie na procesy odbywające się w poszczególnych komórkach. W trakcie obserwacji poszczególnych działań Ekspert będzie uzyskiwał dodatkowe informacje, które posłużą tworzeniu i opisaniu poszczególnych etapów projektu.

Podczas treningu analizie będą podlegać:

 • Analiza aktualnych baz danych oraz sposobów ich pozyskiwania
 • Zapoznanie się ze specyfiką oraz procesami realizowanych projektów/kampanii pozyskiwania kandydatów na studia
 • Analiza aktualnie realizowanych raportów, oraz osiąganych wyników
 • Analiza rozmów realizowanych przez osoby pozyskujące kandydatów na studia
 • Rozmowa z zainteresowanymi osobami odpowiedzialnymi pośrednio i/lub bezpośrednio za realizacje celów biznesowych

Produkt finalny:

 • Raport podsumowujący – zrealizowany w ciągi 1-2 tygodniu po zakończonym treningu On The Job

3) WARSZTAT JEDNOMYŚLNOŚCI
Jednodniowy warsztat jednomyślności z Zarządem, Kadrą dyrektorską prowadzony przez 1 Trenera, podczas którego:

 • Przeanalizujemy oraz omówimy szczegółowo Raport podsumowujący wykonany po zakończonym treningu On The Job
 • Poznamy Państwa perspektywy oraz cele dot. wdrożenia zmiany,
 • Dokonamy analizy Państwa standardów (skryptów, schematów, wskaźników) prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • Zapoznamy się z Państwa produktami oraz grupą docelową, do której kierowana jest oferta,
 • Omówimy Państwa system motywacyjny i zaproponujemy dalsze kroki w celu jego ewentualnej modyfikacji/nowego wypracowania.
 • Dokonamy analizy Państwa potrzeb oraz oczekiwań względem projektu rozwojowego,

Produkt finalny:

 • Propozycja konkretnych rozwiązań wraz ze szczegółowym programem oraz harmonogramem szkoleń.

4) REALIZACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH – WARSZTATY SZKOLENIOWE
Realizacja działań rozwojowych metodami aktywizującymi z naciskiem na zaangażowanie pracowników i wypracowanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb:

 • Warsztat dla odpowiedzialnych za pozyskiwanie kandydatów na studia z zakresu „Technik aktywnego pozyskiwania kandydatów na studia” dla Pracowników działu zajmującego się pozyskiwaniem kandydatów na studia

Na tym etapie proponujemy zakres szkolenia obejmujący 2-3 dni.

 • Jedno lub dwudniowy warsztat Supervisora/Dyrektora, którego celem jest wzmocnienie i rozwój kompetencji menedżerskich z zakresu motywowania, wspierania, udzielania informacji zwrotnej, kontrolowania, oraz metod i technik oceniania jakości pracy osób pozyskujących kandydatów na studia.
 • Dwudniowy Coaching On the Job ma na celu obserwowanie i wspieranie we wprowadzaniu zmiany oraz rozwiązywanie potencjalnych trudności we wdrażaniu nabytych umiejętności w codzienną praktykę.

Odbywa się w następującej konfiguracji uwzględniającej udzielanie informacji zwrotnej:

5) EWALUACJA PROJEKTU
Opis działań:

 • Jednodniowy warsztat Follow Up z Supervisorami/Dyrektorami oraz z 1 przedstawicielem grupy szkoleniowej.

Podczas warsztatu, dokonywana jest analiza i ewaluacja (ocena) podjętych działań rozwojowych. Ponadto analizuje się jakie umiejętności i zmiany zachowań zostały wdrożone, a gdzie pojawiają się potencjalne trudności. Na bazie wniosków wyciągniętych z warsztatu planowane są ewentualne dalsze działania rozwojowe.

Celem Follow up jest podtrzymanie zmiany oraz wzmocnienie podjętych działań rozwojowych.