Szkolenia dofinansowanie w województwie podlaskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia (Klient ma pewność refundacji) i po jego realizacji, w pierwszym kroku Klient opłaca fakturę, a w drugim kroku otrzymuje zwrot na konto od Operatora.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

Preferencje w dostępie do środków:

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  3. pracownicy z niepełnosprawnościami
  4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  5. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
  6. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  7. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

Szczegółowe zasady naborów na szkolenia dofinansowane oraz regulaminy projektu mogą różnić się od siebie w zależności od Operatora zajmującego się dofinansowaniami w danym subregionie.

W województwie podlaskim pozyskaliśmy z naszymi Klientami blisko 40 000 złotych dofinansowania na szkolenia. Pozwoliło to przeprowadzić dla nich 18 dni rozwojowych.

Przykładowy projekt
Firma zatrudniająca 5 osób może wykorzystać 50 000 zł dofinansowania na wybrane działania rozwojowe. Chcąc wykorzystać maksymalnie możliwości dofinansowania, możemy przygotować projekt o wartości 62,500 – 100 000 – zł,, w zależności od poziomu refundacji. Pozwala to przeprowadzić ok. 15-25 dni szkoleniowych dla firmy.