Szkolenia dofinansowanie w województwie świętokrzyskim dla firm, mogą pozyskać organizacje z sektora MŚP.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł
Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
średnie przedsiębiorstwa – 50%
Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
  6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
  7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
  8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

W województwie świętokrzyskim pomogliśmy firmom pozyskać blisko
100 000 zł na działania rozwojowe.

Przykładowy projekt
Firma zatrudniająca 40 pracowników może wykorzystać 60 000 zł dofinansowania na wybrane działania rozwojowe. Firma zalicza się do małych przedsiębiorstw, co oznacza, że dofinansować może 80% wartości usługi. Przykładowo, chcąc wykorzystać maksymalnie możliwości dofinansowania, możemy przygotować projekt na 75 000 zł, czyli około 18 dni szkoleniowych w tematyce rozwoju kompetencji miękkich (szkolenia z komunikacji, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z zarządzania, szkolenia dla kadry zarządzającej itd.), wówczas refundacja, 78% dla małych przedsiębiorstw, wynosić będzie 60 000 zł, a wkład własny to inwestycja jedynie 15 000 zł.