Zatrzymaj się na chwilę, opowiemy Ci o Andrzeju, który jest kierownikiem działu produkcyjnego.

Pan Andrzej ma dużo obowiązków. Każdego dnia koordynuje pracę swojego zespołu, chcąc zrealizować określone wcześniej plany produkcyjne. Często zastanawia się co zrobić, aby udoskonalić procesy i pracę na hali produkcyjnej. Nie jest to łatwe zadanie – w dodatku czasem czuje, że tylko mu na tym zależy. Obserwuje w zespole brak motywacji i zaangażowania, zwraca Pracownikom uwagę na niedbałość o stanowisko pracy czy niestosowanie się do obowiązujących procedur. Nie przynosi to jednak oczekiwanych efektów, co dodatkowo demotywuje Pana Andrzeja. Z drugiej strony, w tym tygodniu znów miał problem z ułożeniem grafiku – od kilku miesięcy bez przerwy poszukują nowych pracowników, a zgłoszeń spływa naprawdę niewiele, w dodatku często nowo zatrudnione osoby nie decydują się długofalową współpracę…

Przez brak komunikacji w zespole mija sporo czasu, zanim informacje o problemach, błędach czy awariach na hali dotrą do odpowiednich osób. To wszystko przekłada się na opóźnienia w realizacjach działań. Chcąc nadrobić, pan Andrzej stara się przyśpieszyć proces, natomiast często kończy się to większą ilością błędów i odpadów produkcyjnych.

Ehh, to naprawdę dużo powodów do stresu. Gdyby tylko był jakiś sposób, aby wesprzeć realizację planów produkcyjnych i wzbudzić w Pracownikach zaangażowanie…

Zobacz przykładowe programy dla Twojej branży

Lean Management dla produkcji

Wprowadzenie do swojej firmy filozofii Lean Manufacturing pozwoli Ci odnieść szereg korzyści, od finansowych przez przemysłowe do komercyjnych. Zapoznaj się ze szkoleniami dedykowanymi dla firm i działów produkcyjnych, jeśli interesuje Cię:

 • zwiększenie produkcji przy pozostawieniu inwestycji na tym samym poziomie
 • skrócenie terminów dostaw i większe zadowolenie Klienta
 • podniesienie wyników finansowych przez obniżenie kosztów produkcji

PROGRAM SZKOLENIA

1. Filozofia LEAN – przegląd metod i narzędzi

 • główne koncepcje doskonalenia procesów (5S, Hoshin kanri, Poka-yoke, VSM, SMED itp.)
 • gra symulująca proces produkcyjny
 • podstawy szczupłego zarządzania
2. Praca standaryzowana jako baza wszystkich usprawnień

 • Kaizen – ciągłe doskonalenie procesów
 • Czas taktu a czas cyklu i pełne obciążenie pracą
 • rozwiązywanie problemów za pomocą definiowania stanu obecnego i docelowego za pomocą mapy procesu
 • aspekty BHP i jakościowe oraz efektywność w procesie standaryzacji
3. Rodzaje marnotrawstw – MUDA i GEMBA WALK

 • Przegląd rodzajów marnotrawstw
 • Poszukiwanie na hali produkcyjnej rodzajów mudy
4. Organizacja miejsca pracy – 5S jako podstawa

 • 5 kroków 5S, audyty 5S, informacja wizualna a zarządzanie wizualne, wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników
5. Optymalizacja czasów przezbrojeń – SMED

 • Szybkie przezbrojenie maszyn, czynności wewnętrzne, obserwacje procesu
6. Zastosowanie KANBAN jako bazy systemu ssącego

 • Eliminacja zbędnych zapasów przez wprowadzenie systemu ssącego (tylko to co potrzebujesz, nie produkujesz nic na górkę
7. POKA-YOKE podstawą zapewnienia jakości

 • Poszukiwanie potencjalnych błędów jakościowych – zastosowanie POKA-YOKE jako narzędzia pozwalającego na ich uniknięcie

KORZYŚCI

Lean pozwala spojrzeć na produkcję pod innym kątem, zauważyć to czego dotychczas nie widzieliśmy, stale doskonalić procesy i rozwijać kadrę. Zwiększa zyski, zmniejsza straty, buduje zaangażowanie i poczucie przydatności.

 • Program opiera się głownie na warsztatach i radach biznesowych. Ważnym elementem są wizyty na hali produkcyjnej czyli poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach
 • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności wdrażania kultury ciągłego doskonalenia
 • Prowadzący to praktyk z wieloletnim doświadczeniem w firmach m.in. takich jak Bridgestone czy Volkswagen
 • Program jest przygotowywany pod aktualne potrzeby przedsiębiorstwa, a narzędzia stanowią zbiór najlepszych obecnie znanych praktyk biznesowych

Optymalizacja magazynu wg zasad Lean Management

Wprowadzenie do swojej firmy filozofii Lean Manufacturing pozwoli Ci odnieść szereg korzyści, od finansowych przez przemysłowe do komercyjnych. Zapoznaj się ze szkoleniami dedykowanymi dla firm i działów produkcyjnych, jeśli interesuje Cię:

 • zwiększenie produkcji przy pozostawieniu inwestycji na tym samym poziomie
 • skrócenie terminów dostaw i większe zadowolenie Klienta
 • podniesienie wyników finansowych przez obniżenie kosztów produkcji

PROGRAM SZKOLENIA

Założenia programowe:

1. Co oznacza Lean
a. Geneza i główne założenia
b. 7 rodzajów marnotrawstwa – identyfikacja miejsc powstawania strat
c. Podstawowe narzędzia filozofii Lean

2. Zastosowanie wybranych narzędzi Lean w zarządzaniu magazynem
a. 5S – organizacja stanowiska pracy
b. Kanban – efektywne zarządzanie zapasami
c. Zarządzanie wizualne (Visual Management)
d. 5 Why – rozwiązywanie problemów i doskonalenie procesów logistycznych

3. Analiza i optymalizacja zapasów magazynowych
a. Wykres Pareto – analiza błędów i problemów i nadawanie im ważności
b. Analiza ABC – kategoryzacja i alokacja zapasów
c. Layout – przepływ materiałów i procesów

CEL SZKOLENIA

 • Zdobycie wiedzy i narzędzi, które pomogą udoskonalić prace na magazynie, również w związku z procesem reklamacji
 • Poznanie założeń wraz z narzędziami oraz wspólna analiza funkcjonowania magazynu w „real-time” z wykorzystaniem metodologii LEAN (wiedza + analiza)

KORZYŚCI

Lean pozwala spojrzeć na magazyn pod innym kątem, zauważyć to czego dotychczas nie widzieliśmy, stale doskonalić procesy i rozwijać kadrę. Zwiększa zyski, zmniejsza straty, buduje zaangażowanie i poczucie przydatności.

 • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania w organizacji kultury ciągłego doskonalenia, a w szczególności takich narzędzi jak 5S, SMED, Standaryzacja Pracy etc.
 • Warsztaty realizowane są przez praktyka z firm z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością.
 • Program opiera się głównie na warsztatach, radach biznesowych. Ważnym elementem warsztatów jest element wizyt w miejscu działania (magazyn), umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach.
 • Program warsztatów odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw.
 • Warsztaty nie koncentrują się na jednym konkretnym podejściu do zarządzania organizacją, ale stanowią zbiór najlepszych obecnie znanych praktyk biznesowych.
 • Poznane narzędzia służące ciągłemu doskonaleniu, w które zostaną wyposażeni pracownicy, pozwolą na ich wykorzystywanie nawet po szkoleniu bez obecności Trenera.