Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Circinus Training Center Adam Pluciński, z siedzibą w Siekierkach Wielkich, ul. Łąkowa 33, numer NIP 6222549089 w celu kontaktu telefonicznego i przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Już jest! 

  Raport z badania “Wpływ koronawirusa na funkcjonowanie przedsiębiorstw” zrealizowanego wspólnie przez Circinus Training Center i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB w połowie marca.

  Głównym celem ankiety było zbadanie sytuacji wewnątrz przedsiębiorstw, zaraz po wprowadzeniu ograniczeń dla wielu firm i instytucji w zakresie możliwości prowadzenia działalności. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego zaczęło wymagać pozostania w domach i ograniczenia przemieszczania się, jeśli było to możliwe, także do miejsc pracy.

  Szczegółowa analiza ankiet, pozwoliła na przygotowanie raportu, który dostarcza informacji o działaniach oraz nastawieniu firm i ich pracowników w pierwszej fazie przeorganizowania działalności firmy z powodu pandemii. Dostarcza też informacji o wprowadzonych rozwiązaniach i o tym, w jakim stopniu się do nich przystosowano. 

  Fragmenty raportu poniżej: 

  ‘W tym świetle widać, że warto już na początkowym etapie pandemii trafnie zdiagnozować źródła ewentualnych obaw ze strony pracowników, aby zaproponować optymalne warunki pracy i rozwiązania zwiększające szanse na owocne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zaprocentuje to nie tylko w okresie pandemii, ale również po niej, w który to okres firma będzie mogła wejść w relatywnie dobrej kondycji.’ 

  Jakie wnioski na przyszłość? 

  ‘Należy oczekiwać dalszych zmian wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, ale już na obecnym etapie można powiedzieć, że o przewadze konkurencyjnej świadczyć będzie szybkość i konsekwencja w podejmowaniu kroków adekwatnych do zmieniających się warunków. Dlatego też warto, by pracodawcy uważnie obserwowali nową rzeczywistość, nawet jeśli budzi ona zrozumiałe obawy związane z koniecznością szybkiej adaptacji czy z kadrowymi oraz materialnymi kosztami transformacji.

  Nie do pominięcia jest też fakt, że na zaangażowanie i identyfikację z firmą ze strony pracowników istotny wpływ ma uczciwa komunikacja budująca zaufanie do pracodawcy. Istotne jest, by opierać ją na jak najszerszych przesłankach. Lektura (…) raportu na pewno ich dostarczy, podobnie jak informacji, które można wykorzystać przy planowaniu działalności firmy w tej niespotykanej sytuacji, jaka stała się udziałem wszystkich: tak pracowników jak i pracodawców, klientów i kontrahentów.’

  Chcesz zapoznać się z całym raportem? Zostaw adres e-mail, a my prześlemy go do Ciebie. 

  Wyniki i wnioski z badań omówimy podczas webinaru w piątek (17.04) o 13:00. 

  Mateusz Jaworowski (Kantar Polska) i Konrad Dobrowolski (PwC Legal) w oparciu o badanie opowiedzą jak firmy i pracownicy poradzili sobie ze zmianami, reorganizacją pracy, czego się obawiają, co zaobserwowali, a także odniosą to do zarządzania ludźmi w obecnej sytuacji. 

  Zapisz się na webinar – LINK.