Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Circinus Training Center Adam Pluciński, z siedzibą w Siekierkach Wielkich, ul. Łąkowa 33, numer NIP 6222549089 w celu kontaktu telefonicznego i przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Drodzy Klienci, Partnerzy, Współpracownicy,

  w obliczu błyskawicznego rozwoju pandemii koronawirusa i decyzji oraz zaleceń rządowych dotyczących postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom informujemy o działaniach podjętych przez Circinus Training Center prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich prowadzonych przez nas działań: 

  1. Wszyscy Trenerzy i Pracownicy na bieżąco monitorują i stosują się do zaleceń  Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań/ szkoleń/ warsztatów oraz otrzymują szczegółowe wytyczne i wskazówki, które mają za zadanie zapewnić jak największe bezpieczeństwo
  2. Działania szkoleniowe organizowane są w niewielkich grupach pracowniczych, w  których spotykają się na co dzień w pracy (w siedzibie firmy lub na przystosowanych salach szkoleniowych)
  3. Trenerzy prowadzący warsztaty monitorują bezpieczeństwo Uczestników poprzez propagowanie częstej dezynfekcji i mycia rąk, unikania bezpośrednich kontaktów przy witaniu się, częste wietrzenie sali, materiały w formie on-line czy odkażanie sprzętu 
  4. Trenerzy realizujący projekty szkoleniowo-rozwojowe
   • nie znajdują się w grupie ryzyka 
   • nie przebywali w krajach wskazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny
   • nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem lub objętymi kwarantanną, 
   • są w dobrym stanie zdrowia
  5. Każdorazowo przed realizacją projektu weryfikujemy z Trenerem stan zdrowia, jego samopoczucie oraz upewniamy się, czy nie mieli styczności z osobami zarażonymi lub objętymi kwarantanną
  6. Trenerzy unikają komunikacji zbiorowej oraz miejsc dużych skupisk ludzi, jednocześnie jak tylko to możliwe i konieczne poruszają się własnymi środkami transportu
  7. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby bez objawów chorobowych, które również nie znajdują się w grupie ryzyka (mogą one dołączyć do warsztatu w formie on-line)
  8. Stworzyliśmy Kartę Uczestnika na wzór Karty Pasażera, która pozwoli na kontakt z Tobą jeśli dojdzie do narażenia na chorobę zakaźną. Taka karta będzie przekazywana Pracodawcy oraz przechowywana przez Circinus 

  W związku z przypadkami nagłego odwoływania zakontraktowanych wcześniej działań szkoleniowo-rozwojowych są dla nas najważniejsze dwie rzeczy:

  1. Bezpieczeństwo Państwa, Pracowników oraz Trenerów prowadzących
  2. Partnerskie poszukiwanie rozwiązań, w taki sposób aby znaleźć wspólnie najlepsze rozwiązania oraz zaplanować postępowanie w danej sytuacji

  Rekomendujemy:

  1. przeniesienie części lub całości działań do wersji on-line lub pracy 1:1 
  2. przesunięcia terminu działań, przy jednoczesnym zaplanowaniu terminów z wyprzedzeniem
  3. wspólne monitorowanie sytuacji i zmian 

  Jako firma doradczo-szkoleniowa, tworzący ją Pracownicy i Trenerzy często ponosimy szereg kosztów związanych z przygotowaniem projektu – od przygotowania materiałów i ćwiczeń, po koszty logistyki. Dlatego też, jesteśmy przekonani że jako Nasi Partnerzy, będziecie otwarci na wspólne znalezienie rozwiązań biznesowych. 

  Tak my jak i Państwo znaleźliśmy się w niecodziennej i trudnej dla wielu przedsiębiorców sytuacji. Głęboko wierzymy, że dzięki otwartej komunikacji oraz trosce o dobro i zdrowie naszych i Państwa Pracowników jesteśmy w stanie zminimalizować negatywny wpływ pandemii na prowadzone działania biznesowe.

  Sytuacja dynamicznie się zmienia, dlatego też drodzy Klienci, mocno zachęcamy do kontaktu z nami w zakresie współpracy na poziomie komunikacji, strategii i zarządzania zmianą, ponieważ to jakie działania podejmiecie w tej trudnej sytuacji, pozwoli na minimalizowanie części skutków z tym związanych.

  Z poważaniem

  Adam Pluciński  i Zespół Circinus Training Center

  Poznań, 11.03.2020