Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Circinus Training Center Adam Pluciński, z siedzibą w Siekierkach Wielkich, ul. Łąkowa 33, numer NIP 6222549089 w celu kontaktu telefonicznego i przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  KFS Środki na szkolenia 2019Jak co roku nasza firma silnie wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków do KFS-u, dzięki czemu możecie skorzystać z naszych usług za 1/5 ceny, a nawet za darmo!

  Kto może składać wnioski? Każdy pracodawca, wystarczy, że zatrudniasz jedną osobę na podstawie umowy o pracę.

  Krótko o zasadach: Lojalność Klienta

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

  Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

   

  Najbliższe nabory:
  Kraków – od 10 lutego
  Szczecin – początek lutego
  Gdańsk – od 3 lutego
  Jelenia Góra – od 3 lutego 

  Zadzwoń, a zbierzemy dla Ciebie informacje i pomożemy w każdym kroku, jesteśmy w tym świetni 🙂

  Daniel – 690 908 508
  Dominik – 534 404 303
  Aneta – 534 510 550