Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Circinus Training Center Adam Pluciński, z siedzibą w Siekierkach Wielkich, ul. Łąkowa 33, numer NIP 6222549089 w celu kontaktu telefonicznego i przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  „My nie jesteśmy już tylko Panami w zielonych kitlach, jesteśmy prawdziwymi Mistrzami”  

  powiedział Karol, a dla mnie było to najpiękniejsze podsumowanie naszej prawie 6-miesięcznej współpracy w ramach Akademii Mistrza Produkcji. Nie od razu było tak wesoło jak na zdjęciu, bo bodziec do rozwoju kompetencji miękkich wśród mistrzów i brygadzistów wypłynął od „nowego”, młodego Kierownika, a zajęcia  odbywały się w soboty… dodatkowo grupa składała się z takich, co to w latach ’80 tych już w zakładzie pracowali, i takich co dopiero wtedy się rodzili. (ja, trener, zaliczam się do tych drugich 😊 ).

  Międzypokoleniowość była ważnym aspektem, który towarzyszył nam przez cały czas trwania projektu i wszystkie jego etapy. Przed zaplanowaniem projektu ankieta on-line nie wchodziła w grę- nie każdy obsługuje komputer, dlatego program powstał po niemal 2 miesiącach rozmów telefonicznych i licznych poprawkach. Kiedy w końcu, we współpracy z Kierownikiem Produkcji, uznaliśmy że „to jest to”  wystartowaliśmy z komunikacją i warsztatami. Przed pierwszym spotkaniem nie tylko Uczestnicy mieli obawy, które jak się później okazało, były zupełnie bezpodstawne. Nie, to nie znaczy, że wszystko przebiegało jak po przysłowiowym maśle. Ewaluacja w trakcie projektu pokazywała nam, które z obszarów są jeszcze do rozwinięcia, a jakie metody pracy z tą konkretną grupą przynoszą najlepsze rezultaty. Dzięki elastyczności i zaufaniu kadry zarządzającej, mogliśmy „pójść za potrzebami Uczestników” i modyfikować  działania w trakcie trwania projektu.

  W ciągu 6 m-cy spotkaliśmy się 9 razy poruszając zagadnienia związane m.in z:

  • Efektywną komunikacją
  • Przywództwem  i stylami zarządzania
  • Udzielaniem konstruktywnej  informacji zwrotnej
  • Budowaniem zespołu i autorytetu przełożonego
  • Delegowaniem zadań i odpowiedzialności
  • Motywowaniem
  • Rozwiązywaniem konfliktów i postępowaniem w sytuacjach trudnych
  • Zarządzaniem różnorodnością i budowaniem odpowiedzialności za swoje miejsce pracy

  Pomiędzy spotkaniami Mistrzowie ćwiczyli nowe  techniki w praktyce, prowadzili (niektórzy pierwsze) spotkania i odprawy produkcyjne,  testowali jakie efekty przynosi bieżący feedback czy wymiana informacji. Ziarno idei „lifelong learning”  rozkwitło na tyle, że początkowo sceptyczni Mistrzowie już planują dalszy rozwój, a dla mnie to kolejny ważny sygnał jak zmieniły się postawy Uczestników.  Projekt rozwojowy to nie tylko jednorazowe wydarzenie (event), ale proces rozwojowy, w którym trener towarzyszy Uczestnikom w procesie zmian, wspiera, rozwiewa wątpliwości, odpowiada na pytania.  Tego typu projekt są dla mnie szczególnie satysfakcjonujące, bo efekty widać przysłowiowym „gołym okiem”. Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania zespołem dla swoich kierowników, mistrzów czy brygadzistów zapraszam do kontaktu,  jesteśmy doświadczonymi krawcami, skroimy projekt na miarę Twoich oczekiwań.

  Edyta Plucińska Trener Biznesu