Przykładowe szkolenie Lean Management

Geneza

Główną potrzebą realizacji szkolenia Lean Management było zwiększenie kontroli nad procesem wytworzenia produktu poprzez usprawnienie procesów produkcyjno-projektowych. Firma otrzymywała zlecenie stworzenia indywidualnego produktu dla Klienta, ważne było więc zaplanowanie zadań w real-time, ustalenie harmonogramu i deadline’u oraz realizacja projektu w czasie dla Klienta. Zarządzanie w firmie oraz określenie ram czasowych na oddanie projektu Klientowi było uzależnione od intuicyjności. Rozrost firmy i zatrudnienie nowych pracowników, o połowę więcej w stosunku do roku 2018 (z 3 osób do 7 osób), sprawił, że ważne było ustandaryzowanie pracy i wprowadzenie narzędzi i mechanizmów, które pozwolą zwiększyć wspólną odpowiedzialność między pracownikami i zrozumieć zależności między działem projektowym a produkcyjnym, dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Manufacturing.

Przebieg
Aby szkolenie Lean Management, przyniosły oczekiwane rezultaty, realizacja poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji – ważnym elementem była analiza procesów na hali produkcyjnej a także wypracowanie dokumentacji i narzędzi doskonalenia się Lean, które pomogły na tym etapie ustandaryzować pracę, a pracownikom na świadomość marnotrawstw. Czas trwania: marzec 2019 – kwiecień 2019 Realizacja: 1 moduł co 2 tygodnie, wzbogacony zadaniami pomiędzy modułami.
Zrealizowane moduły szkoleniowe:
 • Standaryzacja jako podstawa wszelkich ulepszeń Lean Management w praktyce
 • Rodzaje występujących marnotrawstw
 • Poszukiwanie marnotrawstw na hali produkcyjnej
 • 5s i audyt 5s
 • SMED
 • wskaźniki i wdrożenie programu KPI
Trudności/zmienne
 • Brak świadomości pracowników co do Lean Management
 • Obawy Pracowników przed zmianami i odpowiedzialnością
 • Brak standaryzacji – zbudowanie świadomości nt. Lean Manufacturing, ustandaryzowania pracy oraz jej ulepszania, a także wypracowanie od podstaw dokumentacji i narzędzi
 • Brak wskaźników i KPI wdrożonych wcześniej do mierzenia efektywności realizacji zadań na bazie doświadczeń firmy
Rezultat
 • Zbudowanie wskaźników do mierzenia efektywności pracy
 • Zaplanowanie organizacji środowiska pracy i większa stabilność procesów, tempa pracy poprzez narzędzie Lean Management – 5S, ograniczenie zakłóceń i wdrożenie standardów
 • Znajomość rodzajów marnotrawstw i umiejętność identyfikowania ich na hali, aby sprostać wyzwaniom jakościowym i technologicznym
 • Zwiększenie odpowiedzialności za jakość wśród Pracowników poprzez uświadomienie

Czy szkolenie i działania rozwojowe w zakresie Lean Manufacturing / Lean Management mogą przynosić efekty?

Metoda małych kroków – czyli małe usprawnienia, przynoszą wielkie oszczędności. Ciągłe doskonalenie procesów i poprawa istniejących standardów wpływa na oszczędności całej firmy. Czy to dotyczy jedynie firm produkcyjnych? Oczywiście, że nie! Wykorzystywanie podejścia Lean Management, pozwala na dokonywanie usprawnień, również w biurach.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować podobny projekt u Ciebie?