Zostaw numer telefonu, oddzwonimy!

KFS Środki na szkolenia 2019Jak co roku nasza firma silnie wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków do KFS-u, dzięki czemu możecie skorzystać z naszych usług za 1/5 ceny, a nawet za darmo!

Kto może składać wnioski? Każdy pracodawca, wystarczy, że zatrudniasz jedną osobę na podstawie umowy o pracę.

Krótko o zasadach: Lojalność Klienta

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Najbliższe nabory:
Kraków – od 10 lutego
Szczecin – początek lutego
Gdańsk – od 3 lutego
Jelenia Góra – od 3 lutego 

Zadzwoń, a zbierzemy dla Ciebie informacje i pomożemy w każdym kroku, jesteśmy w tym świetni 🙂

Daniel – 690 908 508
Dominik – 534 404 303
Aneta – 534 510 550