Przykładowe szkolenie outdoor i eventy

Geneza

Zmiany na rynku pracy, niski poziom bezrobocia, a co za tym idzie, trudność w znalezieniu wykwalifikowanego pracownika spowodowały, że firma postawiła na budowę pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako (employer branding) i dużą uwagę skupia na wartości jaką są pracownicy i zatrzymanie ich w firmie. Równoważnym celem firmy była realizacja celów marketingowych i produktowych. Jak docenić i zmotywować zespół poza gratyfikacją pieniężną? Jak połączyć wielodziałowe komórki pracownicze w jednolity sprawnie działający organizm? Jak efektywnie wzmocnić więź zespołu pracowników z firmą, dbając jednocześnie o interesy pracodawcy?
Idealną odpowiedzią na wszystkie te potrzeby firmy był wyjazd szkoleniowo integracyjny oraz szkolenia typu outdoor.

Przebieg
Czas trwania: piątek – niedziela Realizacja: transport uczestników na miejsce szkolenia, zakwaterowanie, integracja dzienna, szkolenia outdoor (w tym opieka 3 wykwalifikowanych trenerów outdoor), zakończenie wyjazdu integracyjnego Realizacja poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji, a także wypracowaniem metod pracy z Uczestnikami, które pomogły zrealizować postawione cele. Wyjazd szkoleniowo integracyjny i szkolenie outdoor zostało precyzyjnie przygotowane pod życzenia Klienta biorąc pod uwagę nie tylko same potrzeby rozwojowe, ale również lokalizację obiektu, jakość noclegu i cateringu. Została opracowana logistyka wyjazdu integracyjnego od etapu transportu do miejsca docelowego, przez nocleg, wyżywienie, atrakcje dzienne i integrację wieczorową, po transport uczestników po zakończeniu wyjazdu szkoleniowego outdoor.
Wyjazd integracyjny i warsztaty outdoor, zakres merytoryczny:
 • Podsumowanie działań outdoorowych
 • SWOT zespołu – analiza słabych i silnych stron zespołu, wynikających ze zrealizowanych zadań
 • Autodiagnoza osobowości. Wypracowanie sposobów efektywnej współpracy w oparciu o znajomość typologii osobowości.
 • Pro-aktywność i reaktywność – rola nastawienia w pracy zespołowej w oparciu o narzędzie coachingowe autorstwa Stephana R. Coveya tzw. koło wpływu / koło troski.
 • Dysfunkcje zespołowe wg. Patricka Lencioniego – jak je rozpoznać i jak je przezwyciężać
 • Wypracowanie sposobów na wzmocnienie obszarów wymagających poprawy w zakresie pracy zespołowej.
Trudności/zmienne
 • Różnice międzypokoleniowe wśród 30 osobowej grupy
 • Nawyki utrwalane przez wiele lat pracy
 • Brak integracji między-działowej i działowej
 • Obawy, negatywne konotacje i lęki przed szkoleniem i oceną przed grupą współpracowników
 • Brak wcześniejszego udziału w szkoleniach outdoor w połączeniu z wyjazdem integracyjnym
Zastosowane mierniki
 • Integracja Uczestników – podział na podgrupy, przydzielenie opiekuna- trenera i integracja
 • Współpraca zespołowa – wprowadzenie rywalizacji między podzespołami z założeniem koniecznej docelowej współpracy wszystkich Uczestników
 • Komunikacja – podsumowanie działań terenowych, przepracowanie merytoryczne tematyki szkolenia outdoorowego: zadania terenowe – wyciągnięcie wniosków, wypracowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji i pracy zespołowej
 •  
Rezultat
 • Poznanie narzędzi komunikacji i nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce
 • Uczestnicy posiedli umiejętność sprawnej komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Uczestnicy potrafią sprawnie rozwiązać trudności i konflikty pojawiające się w zespole
 • Wypracowanie zwrotów i sformułowań, zgodnie z nowo nabytą wiedzą z zakresu komunikacji w oparciu o zrealizowane zadania podczas szkolenia outdoor i podsumowania działań w grupie

Czy szkolenia outdoor i eventy mogą przynosić efekty?

Outdoor i eventy to nie tylko integracja i dobra zabawa w zespole. Dobrze zdefiniowane cele biznesowe i na tej podstawie zaprojektowane działania, pozwalają w pierwszej części na doświadczenie Uczestników. To pozwala im zrozumieć zachodzące w zespołach sytuacje i na tej podstawie opracować najlepsze rozwiązania, przekładając je na rzeczywistość firmową. Za nami już wiele realizacji outdoor i eventów w oparciu konkretne oczekiwania. Rozmawiając z naszymi Klientami, po dwóch miesiącach od realizacji, okazuje się że zauważają wiele zmian, które pozwalają efektywniej pracować zespołom pracowniczym.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować podobny projekt u Ciebie?