Przykładowe szkolenie menadżerskie

Geneza

Zmiany w kadrze zarządzającej zakładu oraz reorientacja na cele i wyniki biznesowe wytworzyły potrzebę podniesienia i zbudowania kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej średniego szczebla tj. mistrzów i brygadzistów produkcji. Aby usprawnić procesy produkcyjne niezbędna była także nauka efektywnej komunikacji i współpracy między nimi, przekazywania informacji np. poprzez prowadzenie spotkań produkcyjnych czy udzielanie informacji zwrotnej. Wyzwaniem były także różnice międzypokoleniowe wśród kadry (od kilku do 35 lat pracy), wdrożenie i rozliczanie z KPI, chęć zatrzymania know-how w organizacji. Tradycyjne szkolenia managerskie nie odpowiadają potrzebom mistrzów – szkolenie z zarządzania zespołem musiało być dopasowane do specyficznych potrzeb tej grupy odbiorców.

Przebieg
Realizacja poprzedzona została badaniem potrzeb Organizacji, a także wypracowaniem metod pracy z Uczestnikami, które pomogły zrealizować postawione cele. W celu dopasowanie szkoleń menedżerskich musieliśmy poznać perspektywę nie tylko kadry zarządzającej, ale również samych zainteresowanych. Czas trwania: wrzesień 2018 – styczeń 2018 Realizacja: 9 modułów co 2-3 tygodnie, wzbogaconych zadaniami wdrożeniowymi pomiędzy modułami Szkolenie dla menedżerów składało się z 9 modułów, przygotowanych w taki sposób, aby na każdym etapie dostarczać im konkretną wiedzę, angażować w proces szkoleniowy i wdrażać nowe umiejętności w rzeczywistych warunkach.
Szkolenie kierownicze- moduły:
 • „Komunikacja w firmie produkcyjnej – budujmy mosty (porozumienia) zamiast murów”
 • „Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić- przywództwo”
 • „Style kierowania zespołem i ich efektywność”
 • „Ludzie z 4 Planet- zarządzanie różnorodnością”
 • „Udzielanie informacji zwrotnej- feedback w praktyce”
 • „Delegowanie zadań i odpowiedzialności”
 • „Techniki motywowania pracowników produkcyjnych”
 • „Zarządzanie konfliktem w hali produkcyjnej”
 • „Ownership mindset – budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce pracy”
Trudności/zmienne
 • Różnice międzypokoleniowe
 • Nawyki utrwalane przez wiele lat pracy w poprzednim ustroju
 • Wykorzystanie wolnych sobót na działania rozwojowe
 • Obawy, negatywne konotacje i lęki przed szkoleniem/oceną kompetencji
 • Lęk przed zmianami
 • Obawa przed zwolnieniem
 • Brak wcześniejszego udziału w szkoleniach menedżerskich dla kadry zarządzającej
Zastosowane mierniki
 • Ilość przeprowadzonych odpraw i spotkań produkcyjnych
 • Uzupełnianie tablicy parametrów produkcyjnych
 • Wskaźniki behawioralne
 • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom
 • Komunikacja i współpraca pomiędzy brygadami (wymiana pracowników, status danej brygady, przekazywanie informacji o statusie produkcji)
 • Umiejętność delegowania zadań i pracy
 • Zminimalizowanie przestojów i okresów bezproduktywnych pracowników
Rezultat
 • Cyklicznie (bieżąco) odbywają się spotkania produkcyjne (odprawy)
 • Zmniejszona ilość okresów bezproduktywnych, wśród pracowników brygad
 • Wprowadzanie części KPI przez kadrę zarządzającą oraz realizacja planów produkcyjnych
 • Współpraca między brygadami w zakresie alokowania zasobów w poszczególnych brygadach
 • Bieżąca aktualizacja wyników, na tablicy produkcyjnej
 • Zwiększenie zaangażowania wśród pracowników produkcyjnych
 • Przeniesienie Mistrza (awans) do obsługiwania zmiany bardziej wymagającej
 • Osiągnięcie celów na rok 2018
 • szkolenia dla kolejnych grup kadry zarządzającej

Czy szkolenie menedżerskie/ szkolenia dla kadry zarządzającej mogą przynosić efekty?

Zdecydowanie, dobrze zaplanowany proces rozwojowy, którego elementem są szkolenie menedżerskie może przełożyć się na efekt biznesowy. Kluczem do sukcesu jest wzbudzenie zaangażowania wśród uczestników i całej kadry menedżerskiej.

Chcesz dowiedzieć się jak, możemy zrealizować podobny projekt u Ciebie?